SlovenskýMagyarEnglish

Kontaktné pracoviská MV SR obnovili svoju činnosť

 11.11.2020

Kontaktné pracoviská MV SR sú otvorené, v rámci núdzového stavu je vstup na klientske centrá, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská umožnené len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr od 29. októbra.

            Rovnako osobám, na ktoré sa vzťahuje výnimka z uznesenia vlády SR č. 704 zo 4. novembra2020 o zákaze vychádzania počas núdzového stavu.  Vstup na základe výnimky je však potrebné preukázať príslušným dokladom.

Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, prednostne u  žiadateľov objednaných na konkrétny termín elektronicky, u ostatných podľa poradia určeného vyvolávacím systémom.

Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla  (malý technický preukaz) sa počas núdzového stavu naďalej nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení.

V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov  nevydávajú certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je pre držiteľov aktivovaných elektronických občianskych preukazov k dispozícii bezplatná e-služba.

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch  (s výnimkou cestovných pasov), ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19. Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.“

Stránkové hodiny - občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy a evidencia vozidiel :

Pondelok:      08.00 h. – 15.00 h.

Utorok:          08.00 h. – 15.00 h.

Streda:           08.00 h. – 17.00 h.

Štvrtok:          08.00 h. – 15.00 h.

Piatok:           08.00 h. – 14.00 h.


Zoznam aktualít: