SlovenskýMagyarEnglish

Informácie občanom o civilnej ochrane 2016

 14.10.2016

Vážení občania!

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že na úradnej tabuli obce je vyvevsený dokument INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov upresnené k 09/2016.

http://www.obecdedinamladeze.sk/files/2016-10-14-131646-informacie_obcanom_o_civilnej_ochrane.pdf 


Zoznam aktualít: