SlovenskýMagyarEnglish

Informácia o zrušení úradných hodín ÚDZS

 12.03.2020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od pondelka 9. 3. 2020 do odvolania v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 ruší úradné hodiny na ústredí, všetkých svojich pobočkách a SLaPA pracoviskách z dôvodu prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi zamestnancami úradu a klientmi. 

Všetky podania je možné zasielať elektronicky, a to: cez kontaktný formulár zverejnený na webovej stránke úradu: http://www.udzs-sk.sk/kontaktny-formular  na emailovú adresu web@udzs-sk.sk alebo priamo na emailové adresy zverejnené na webovej stránke úradu v časti KONTAKTY - Ústredie: http://www.udzs-sk.sk/web/sk/ustredie.

Informovať sa môžete aj na telefónnom čísle +421 2 208 56 111 alebo na číslach zverejnených na webovej stránke úradu v časti Kontakty – Ústredie: http://www.udzs-sk.sk/web/sk/ustredie, v časti Kontakty - Pobočky: http://www.udzs-sk.sk/web/sk/pobocky alebo

Kontakty - Súdne lekárstvo a patologická anatómia: http://www.udzs-sk.sk/web/sk/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia1.


Zoznam aktualít: