SlovenskýMagyarEnglish

Informácia o možnosti pripojenia nehnuteľností na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne

 29.03.2022

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne informuje:

„V súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámaním do rodinných domov a bytov si Vás dovoľujeme informovať o možnosti pripojenia Vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.

            Súčasné technické možnosti nelimitujú  Policajný zbor z hľadiska lokalizácie objektu, pričom služobné zákroky v prípade narušenia objektu sú vykonávané Policajným zborom.

            V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zabezpečenia Vášho majetku sa môžete informovať na tel. čísle 0961313480, 0961313130 resp. osobne na OR PZ Komárno, ul. Pohraničná č. 8 u pracovníka skupiny ochrany objektov, kde Vám budú poskytnuté  podrobnejšie informácie týkajúce sa zabezpečenia Vášho majetku.

            Veríme, že naša spolupráca bude viesť k zvýšeniu Vašej bezpečnosti a ochrane Vášho majetku.“


Zoznam aktualít: