SlovenskýMagyarEnglish

Informácia

 13.10.2021

Slovenská veterinárna a potravinová správa v Komárne informuje občanov, že v mesiaci október a november 2021 budú inšpektori vykonávať  počas pracovnej doby, ako aj po pracovnej dobe a aj v dňoch pracovného voľna kontroly chovov ošípaných so zameraním na dodržiavanie biologickej bezpečnosti chovov pred zavlečením nákaz, s hlavným dôrazom na africký mor ošípaných. Táto úloha im vyplýva z mimoriadnych núdzových opatrení, vydaných za účelom zabránenia vzniku afrického moru ošípaných v našom regióne. 


Zoznam aktualít: