SlovenskýMagyarEnglish

Informácia - Értesítés

 04.04.2013

Informácia

 

Vážení občania, uchádzači alebo záujemcovia o zamestnanie, študenti, zamestnávatelia!

 

Na základe spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Komárno Vás touto cestou informujeme o informačnom a komunikačnom nástroji siete EURES Slovensko – národný portál www.eures.sk a európsky portál EURES http://eures.europa.eu kde záujemca v sekcii „Uchádzači o zamestnanie“ nájde databázu voľných pracovných miest krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o výberových pohovoroch ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EÚ/EHP a Švajčiarsku.

V dňoch 18.-19.apríla 2013 v Nitre v priestoroch výstaviska Agrokomplex Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES zorganizuje svoj najväčší veľtrh práce pod názvom Job Expo 2013. Bližšie informácie nájdete na www.jobexpo.sk.

 

 

 

Értesítés

 

Tisztelt lakosok, munkanélküli polgártársak, tanulók és munkaadók!

 

A komárnói munkaügyi hivatallal együttműködve felhívjuk a figyelmüket, hogy az alábbi internet oldalakon informálódhatnak a szabad munkalehetőségekről:  www.eures.sk,

http://eures.europa.eu.

Továbbá felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy 2013. április 18. – 19-én Nyitrán Job Expo 2013 néven munkaleteőségek nagyvására kerül megrendezésre. Bővebb információkat a www.jobexpo.sk oldalon találnak.


Zoznam aktualít: