SlovenskýMagyarEnglish

Dotazník - občan Nitrianskeho samosprávneho kraja

 03.07.2019

Formulár - občan Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vážený/á respondent/ka,
dotazník, ktorý máte práve pred sebou, je zameraný na prieskum Vašich potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji. Dotazník nám pomôže pri dopracovaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, najmä správne sa rozhodnúť, na ktoré služby sa máme viac zamerať.
Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. Tých, ktorí sociálne služby už dnes využívajú, alebo ich táto oblasť zaujíma. Dotazník je anonymný a výsledky po ich spracovaní zverejníme na webovej stránke kraja. Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,
Nitriansky samosprávny kraj

Dotazník môžete vyplniť do 29. júla 2019. Nájdete ho na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform


Zoznam aktualít: