SlovenskýMagyarEnglish

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 08.01.2020

OZNÁMENIE

     Informujeme Vás, že „ Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Dedine Mládeže pre voľby do NR SR v roku 2020“   môžete odovzdať

zapisovateľke okrskovej volebnej komisie v Dedine Mládeže dnes, t. j. dňa 08.01.2020 do 24.00 hod..

Kontakt zapisovateľky OVK: Bc. Eleonóra Struháriková

Tel. číslo: 0905 950 097


Zoznam aktualít: