SlovenskýMagyarEnglish

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Dedina Mládeže počas konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

 10.09.2018

V súlade s ustanovením § 8 a § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Dedina Mládeže oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny, je vytvorený nasledovný volebný okrsok:

Okrsok č. 1

volebná miestnosť v Kultúrnom dome Dedina Mládeže, malá sála, Nám. 4. apríla č.6/6, 946 03 Dedina Mládeže.


Zoznam aktualít: