SlovenskýMagyarEnglish

Prerušenie dodávky elektriny dňa 08.03.2018

 07.03.2018

Západoslovenská distribučná, a.s informuje obyvateľov, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 08.03.2018 bez dodávok elektriny v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. nesledovné ulice: Brigádnická, Fučíkova, Jilemnického, Makarenkova, Mičurínova, Nám. 4. apríla, Nová, kpt. Nálepku.

Zoznam aktualít: