SlovenskýMagyarEnglish

Núdzový stav predĺžený o ďalších 40 dní

 11.01.2021

Vláda v utorok 29. decembra schválila návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní, rovnako tak uznesením obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, ktorý bude platiť od stredy 30. decembra v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 10. januára 2021:

 • zo zákazu sú vyňaté stretávania medzi dvoma domácnosťami, ktoré vytvorili tzv. bublinu podľa odporúčaní z predchádzajúceho uznesenia vlády zo 16. decembra 2020,
 • povolená bude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti,
 • taktiež cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá,
 • povolená bude tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín,
 • cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov či motorových vozidiel s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu,
 • povolená bude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov,
 • platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky, cestu do lekárne či na testovanie na nový koronavírus,
 • výnimka sa takisto vzťahuje na cestu dieťaťa do a z predškolského zariadenia, cestu do a zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie dieťaťa na cestu do a z predškolského alebo školského zariadenia,
 • platí aj výnimka pre osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode,
 • aj na cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo náboženskom úkone,
 • tiež na cestu s mačkou alebo psom a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov,
 • výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb,
 • povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná,
 • takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • cestu s cieľom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,
 • cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu,
 • zákaz sa nevzťahuje ani na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus.

Vláda takisto v uznesení odporučila hlavnému hygienikovi SR prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania.

Vláda, rokujúca online, využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Novelu 28. decembra 2020 schválili poslanci Národnej rady SR, v rovnaký deň ju podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Zdroj: minv.sk


Zoznam aktualít: