SlovenskýMagyarEnglish

Miestne dane a poplatky 2020

 14.01.2020

     Vážení daňovníci !

Ak v roku 2019 nastala nejaká zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa i ostatných miestnych daní, zmenu je nutné nahlásiť najneskôr do 31. januára 2020 správcovi dane. 


Zoznam aktualít: