SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie OR PZ Komárno

 12.07.2018

Oznámenie

Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne oznamuje občanom, že dňa

24.07.2018      (t.j. v utorok)

bude od 08.30 h do 12.30 h v budove Shopping Center, Nám. M. R. Štefánika 5/18 prerušená distribúcia elektrickej energie.

     

      Z tohto dôvodu na oddelení dokladov OPP OR PZ v  Komárne   a   oddelení      BCPaDE ODI ORPZ v Komárne nebude možné v tomto čase prijímať žiadosti o vydanie vodičských preukazov, cestovných pasov, občianskych preukazov a zbrojných preukazov, ako ani vykonávať evidenčné úkony  súvisiace s evidenciou vozidiel.


Zoznam aktualít: