SlovenskýMagyarEnglish

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 2021

 30.04.2021

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 2021

Od 3. mája do 13. júna 2021 bude na Slovensku prebiehať asistované sčítavanie obyvateľov. Termín asistovaného sčítania určil predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku. Občania, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sami sčítať počas elektronického samosčítania obyvateľov sa sčítajú pomocou asistenta sčítania, a to:

- na kontaktnom mieste na Obecnom úrade Dedina Mládeže

- s pomocou mobilného asistenta, o ktorého musí občan telefonicky požiadať najskôr od prvého dňa asistovaného sčítania

  • na obecnom úrade na telefónnom čísle 035/7779 131
  • na call centre Štatistického úradu SR (číslo bude zverejnené na   stránke www.scitanie.sk)

Na základe Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je povinnosťou každého občana s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky sčítať sa. Pri nesplnení povinnosti sa občan dopustí správneho deliktu a môže mu byť uložená pokuta podľa §30 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona až do výšky 250 Eur.

UPOZORNENIE!

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci. MOBILNÝ ASISTENT NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov bez predošlej požiadavky občana. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec alebo políciu.

Všetky informácie nájdete na: https://www.scitanie.sk


Zoznam aktualít: