•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Faktúry

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2020000001 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
832.32 €
2020000002 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
2330.88 €
2020000003 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
136.68 €
2020000004 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
189.36 €
2020000005 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
300.84 €
2020000006 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
1557.36 €
2020000007 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
1235.28 €
2020000008 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
661.44 €
2020000009 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
484.32 €
2020000010 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
1095.24 €
2020000011 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
353.28 €
2020000012 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
15 €
2020000013 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2020000014 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2020000015 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
24.02 €
2020000016 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2020000017 práv.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2020000018 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
144 €
2020000019 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
651.6 €
2020000020 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
216 €
2020000021 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
137 €
2020000022 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
989 €
2020000023 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
293 €
2020000024 vyúčtovani Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastny futbalovy zvaz v
-287 €
2020000025 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
89.11 €
2020000026 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.4 €
2020000027 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
15 €
2020000028 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Toth Zoltán
263.08 €
2020000029 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
293 €
2020000030 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
137 €
2020000031 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
958 €
2020000032 str.listky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1700.16 €
2020000033 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
94.37 €
2020000034 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
49.88 €
2020000035 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tepo servis
180.02 €
2020000036 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30 €
2020000037 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
521.29 €
2020000038 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
300 €
2020000039 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AZ market
696.6 €
2020000040 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
900 €
2020000041 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2020000042 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2020000043 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
24.22 €
2020000044 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2020000045 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2020000046 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elektromontér Kürti Ferenc
2853 €
2020000047 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
118.04 €
2020000048 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
2020000049 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
146.12 €
2020000050 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
373 €
2020000051 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
137 €
2020000052 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
903 €
2020000053 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
293 €
2020000054 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Leander Izsák - RENÁTA
120 €
2020000055 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2020000056 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
15 €
2020000057 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
403.5 €
2020000058 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
428.63 €
2020000059 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
900 €
2020000060 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30 €
2020000061 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
1260 €
2020000062 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2020000063 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2020000064 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2020000065 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
33.8 €
2020000066 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fulopp Zoltán,geodet
300 €
2020000067 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2020000068 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AZ market
450 €
2020000069 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vúb a.s. ústredie
180 €
2020000070 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AZ market
225 €
2020000071 el.energ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
314.11 €
2020000072 el.energ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY s.r.o.
100.55 €
2020000073 ver.rozh Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NTElektro s.r.o.
1815 €
2020000074 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: LARO design s.r.o.
570 €
2020000075 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
428.7 €
2020000076 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
92.6 €
2020000077 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovgram
38.4 €
2020000078 proj.dok. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ateliérving s.r.o.
300 €
2020000079 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
293 €
2020000080 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
495 €
2020000081 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
137 €
2020000082 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
450.88 €
2020000083 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30 €
2020000084 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
463.3 €
2020000085 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2020000086 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2020000087 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
53.23 €
2020000088 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10.99 €
2020000089 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2020000090 str.listky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
935.09 €
2020000091 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
104.42 €
2020000092 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
111.62 €
2020000093 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
125.3 €
2020000094 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
154.01 €
2020000095 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
15 €
2020000096 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30 €
2020000097 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
66.56 €
2020000098 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
264.09 €
2020000099 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
519.39 €
2020000100 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
436.8 €
2020000101 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
293 €
2020000102 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
137 €
2020000103 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
190 €
2020000104 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
108.02 €
2020000105 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
63.6 €
2020000106 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DALI s.r.o.
593.99 €
2020000107 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
470 €
2020000108 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
636.5 €
2020000109 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
114 €
2020000110 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
520.4 €
2020000111 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10.99 €
2020000112 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
32 €
2020000113 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2020000114 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2020000115 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2020000116 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
15 €
2020000117 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
34.38 €
2020000118 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
127.44 €
2020000119 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROSERVIS spl.sr.o.
242.72 €
2020000120 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
404.4 €
2020000121 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
7.08 €
2020000122 Právny sys Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa
536.64 €
2020000123 str.listky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1360.13 €
2020000124 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
137 €
2020000125 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2020000126 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
293 €
2020000127 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
870 €
2020000128 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
672.87 €
2020000129 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
24.62 €
2020000130 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
33.7 €
2020000131 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
401.56 €
2020000132 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
43.51 €
2020000133 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2020000134 tel.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30 €
2020000135 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Asociácia správcov regist
78 €
2020000136 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
64.66 €
2020000137 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
114.08 €
2019000073 strava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Leander Izsák - RENÁTA
360 €
2019000074 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
30 €
2019000075 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
40 €
2019000076 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000077 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000078 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
463 €
2019000079 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
408.42 €
2019000080 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kováč Mikuláš
400 €
2019000081 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
57.02 €
2019000082 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
100.69 €
2019000083 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
395.08 €
2019000084 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000085 elektr.pr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NTElektro s.r.o.
206 €
2019000086 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000087 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000088 proj.dok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Projekčná kancelária
2200 €
2019000089 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
252.4 €
2019000090 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000091 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IVORSK s.r.o.
50 €
2019000092 práv.syste Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa
437.76 €
2019000093 energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
406.6 €
2019000094 energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
6695.4 €
2019000095 energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1006.44 €
2019000096 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
31.85 €
2019000097 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
55.19 €
2019000098 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Asociácia správcov regist
78 €
2019000099 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
160 €
2019000100 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
409.22 €
2019000101 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000102 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000103 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
178 €
2019000104 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000105 kosa Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
389 €
2019000106 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000107 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000108 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
404.21 €
2019000109 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000110 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000111 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000112 oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROSERVIS spl.sr.o.
214.31 €
2019000113 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000114 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
57.48 €
2019000115 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
101.15 €
2019000116 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
261.29 €
2019000117 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
64.56 €
2019000118 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
98.11 €
2019000119 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1445.14 €
2019000120 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media,s.r.o.
54 €
2019000121 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
10 €
2019000122 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
114 €
2019000123 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
636.5 €
2019000124 elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1073.66 €
2019000125 elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
84.58 €
2019000126 elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
268.14 €
2019000127 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
110.17 €
2019000128 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2019000129 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2019000130 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Hašuľ - inž.služby
480 €
2019000131 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
680.06 €
2019000132 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000133 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000134 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000135 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000136 BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2019000137 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
62.69 €
2019000138 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
115.81 €
2019000139 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AINFO-ECO
2452.5 €
2019000140 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
613.84 €
2019000141 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
547.41 €
2019000142 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
374.16 €
2019000143 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
258 €
2019000144 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000145 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská pošta,a.s.
11.03 €
2019000146 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2019000147 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000148 telekomun Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000149 telekomun Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000150 reprodukto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: electronic-star a.s.
144.9 €
2019000151 postr.kom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mária Madariová VITROFLÓR
950 €
2019000152 zber.sur. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
317.64 €
2019000153 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
77.75 €
2019000154 reprezenté Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Andrea Shop
299 €
2019000155 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
62 €
2019000156 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Agentúra Lux s.r.o.
200 €
2019000157 vystúpenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: COOL Club Slovakia
370 €
2019000158 vystúpenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Folklórne štúdio Devín
550 €
2019000159 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
407.62 €
2019000160 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000161 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000162 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000163 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
317.6 €
2019000164 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
144 €
2019000165 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000166 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
460.28 €
2019000167 pamätná ta Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Paxián Kamenosochár
1650 €
2019000168 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
109.48 €
2019000169 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
61.72 €
2019000170 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
262.27 €
2019000171 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Mária Kováčová
400 €
2019000172 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
160.32 €
2019000173 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc.
250 €
2019000174 drvenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bioprodukt Dunajský Klátov, s.
918 €
2019000175 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000176 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ŠERPP s.r.o.
800 €
2019000177 oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balazs autoservis
208 €
2019000178 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
120.34 €
2019000179 stravné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Rest.
389.9 €
2019000180 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
200 €
2019000181 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
774 €
2019000182 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2019000183 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
419.68 €
2019000184 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000185 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000186 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000187 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
76.9 €
2019000188 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
122.92 €
2019000189 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000190 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000191 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000192 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
440.4 €
2019000193 vystúpenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kartai Adél Dance Club
200 €
2019000194 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000195 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
67.2 €
2019000196 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000198 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
38.2 €
2019000199 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000200 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000201 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2019000202 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOTEC spol.sr.o.
153 €
2019000203 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NOVÁ PRÁCA s.r.o.
46.4 €
2019000204 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
900 €
2019000205 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
-54 €
2019000206 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
9.07 €
2019000207 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
20.74 €
2019000208 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
46.67 €
2019000209 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
134.81 €
2019000210 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
761.06 €
2019000211 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000212 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2019000213 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000214 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000215 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000216 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BOZP & AT,s.r.o.
300 €
2019000217 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
62.69 €
2019000218 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
99.25 €
2019000219 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
420.41 €
2019000220 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2019000221 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
420.48 €
2019000222 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
16 €
2019000223 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pyrokom spol.sr.o.
221.4 €
2019000224 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
416.3 €
2019000225 vysávač Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
468 €
2019000226 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
250 €
2019000227 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
243.1 €
2019000228 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000229 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000230 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22.3 €
2019000231 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000232 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOTAC , s.r.o.
426 €
2019000233 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
398.77 €
2019000234 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EL.P.M., s.r.o.
180 €
2019000235 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
378 €
2019000236 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
90 €
2019000237 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
300 €
2019000238 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
350 €
2019000001 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000002 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22.06 €
2019000003 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000004 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
67.2 €
2019000005 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
144 €
2019000006 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
926 €
2019000007 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000008 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000009 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
475.21 €
2019000010 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
2537.64 €
2019000011 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
1097.88 €
2019000012 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
140.4 €
2019000013 oprava MR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Štefan Cyprich - Cysel
175 €
2019000014 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
467.23 €
2019000015 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-2.44 €
2019000016 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
315.04 €
2019000017 konc.popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.4 €
2019000018 konc.popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovgram
38.4 €
2019000019 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
120 €
2019000020 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000021 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
15.55 €
2019000022 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000023 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000024 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
897 €
2019000025 jutový pyt Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: G.N.P. spol.sr.o.
884.43 €
2019000026 udržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NTElektro s.r.o.
338 €
2019000027 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
340.22 €
2019000028 vykon. kon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tepo servis
403.08 €
2019000029 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000030 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000031 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
42 €
2019000032 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000033 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská poľnohosp.univerzita
750 €
2019000034 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.89 €
2019000035 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
301.8 €
2019000036 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
44.08 €
2019000037 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
701.94 €
2019000038 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NOVÁ PRÁCA s.r.o.
150.3 €
2019000039 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
70.63 €
2019000040 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
20 €
2019000041 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
27.22 €
2019000042 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
765.07 €
2019000043 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
460.74 €
2019000044 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000045 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000046 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
846 €
2019000047 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
406.81 €
2019000048 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000049 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000050 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KolByt, s.r.o.
105.5 €
2019000051 PVC Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špantex
297.58 €
2019000052 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2019000053 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000054 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000055 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000056 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
14.1 €
2019000057 KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
348.18 €
2019000058 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
49.37 €
2019000059 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
95.83 €
2019000060 BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2019000061 plachta Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Würth spol.sr.o.
119.65 €
2019000062 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000063 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000064 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000065 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000066 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000067 rozš.EKOD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: METALCON,s.r.o.
18000 €
2019000068 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500 €
2019000069 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEEPERsport
67.4 €
2019000070 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
63.6 €
2019000071 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KolByt, s.r.o.
390 €
2019000072 pripoj.pop Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západosl. distribučná
125.82 €
2018000001 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000002 elektromon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elektromontér Kürti Ferenc
700 €
2018000003 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000004 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000005 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
47 €
2018000006 vypr.žiad. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
1000 €
2018000007 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
652 €
2018000008 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000009 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000010 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
131.52 €
2018000011 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
181.34 €
2018000012 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000013 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000014 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000015 kontrola Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tepo servis
188.53 €
2018000016 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
463.21 €
2018000017 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
167.4 €
2018000018 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
631 €
2018000019 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000020 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000021 konc.popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.4 €
2018000022 mat. 9b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ + J s.r.o.
526.7 €
2018000023 mat. 4b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ + J s.r.o.
90.55 €
2018000024 por.činnos Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
170 €
2018000025 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
102.16 €
2018000026 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.5 €
2018000027 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000028 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDR. Ing. Ivan Katona
300 €
2018000029 sl.lesníck Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
114 €
2018000030 futb. klub Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
12 €
2018000031 futb. klub Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
38 €
2018000032 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
2380.22 €
2018000033 odvoz.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
364.45 €
2018000034 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000035 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000036 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000037 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000038 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000039 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000040 pečať Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SIMS, a.s.
196.8 €
2018000041 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
82.19 €
2018000042 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
47 €
2018000043 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000044 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000045 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000046 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
202.63 €
2018000047 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
70.01 €
2018000048 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000049 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
595 €
2018000050 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000051 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.3 €
2018000052 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
15.55 €
2018000053 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.86 €
2018000054 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
91.05 €
2018000055 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
57.64 €
2018000056 por.činnos Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
200 €
2018000057 odvoz.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
222.97 €
2018000058 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
156.96 €
2018000059 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
467.23 €
2018000060 bezp.techn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bezpecnotechn.a protip.sl
120 €
2018000061 odb.seminá Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Asociácia správcov regist
78 €
2018000062 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDR. Ing. Ivan Katona
343.64 €
2018000063 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000064 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000065 vrecia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BETRIMAX s.r.o.
570 €
2018000066 opr.kotl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Toth Zoltán
33.12 €
2018000067 príručka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Region.vzdel.cent.
26 €
2018000068 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
131.52 €
2018000069 sl.lesníck Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
114 €
2018000070 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
68.33 €
2018000071 aerofoto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
132 €
2018000072 por.činnos Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
200 €
2018000073 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
426 €
2018000074 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000075 konces.pop Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovgram
38.5 €
2018000076 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
462.41 €
2018000077 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000078 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
97.8 €
2018000079 čistiace p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROVIA BT, s.r.o.
1963.2 €
2018000080 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
281.75 €
2018000081 sl.lesníck Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
94 €
2018000082 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
267.04 €
2018000083 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
83.69 €
2018000084 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
58.4 €
2018000085 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000086 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000087 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000088 výrob pal. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orémusz spol sr.o.
1762.56 €
2018000089 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advok.kancel.AKIK, s.r.o.
300 €
2018000090 výkopové p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
242 €
2018000091 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
304.36 €
2018000092 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000093 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000094 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000095 FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
68 €
2018000096 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000097 čistiace p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROVIA BT, s.r.o.
1575.6 €
2018000098 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2018000099 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
146.28 €
2018000100 posk.služ. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
4320 €
2018000101 služby MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
3600 €
2018000102 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
476.08 €
2018000103 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000104 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
125 €
2018000105 vytýčenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
77.09 €
2018000106 vyčlenenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marta Heiszová
1000 €
2018000107 výkopové p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
190 €
2018000108 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
19.99 €
2018000109 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000110 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advok.kancel.AKIK, s.r.o.
383.51 €
2018000111 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
488.45 €
2018000112 vypr.žiad. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500 €
2018000113 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
110.92 €
2018000114 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
91.03 €
2018000115 Rek.MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
47888.36 €
2018000116 inf.tab. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Pfeiferlik Ľudovít-Lu
110 €
2018000117 výrob pal. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
94 €
2018000118 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000119 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000120 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000121 kvetináč Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
545.5 €
2018000122 kvetináč Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
102 €
2018000123 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EMBA Trade, spol.sr.o.
83.25 €
2018000124 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
46.12 €
2018000125 vypr.doku. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
400 €
2018000126 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
7.78 €
2018000127 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
9.07 €
2018000128 oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elektromontér Kürti Ferenc
700 €
2018000129 mulčovač Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MTZ SLOVAKIA s.r.o.
3960 €
2018000130 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
2295.22 €
2018000131 opr.kotl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Toth Zoltán
60 €
2018000132 kosačka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROSERVIS spl.sr.o.
750 €
2018000133 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
699.18 €
2018000134 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
107.35 €
2018000135 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
82.07 €
2018000136 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advok.kancel.AKIK, s.r.o.
328 €
2018000137 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000138 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
53 €
2018000139 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000140 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000141 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
19.99 €
2018000142 vypr.doku. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2018000143 mater. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOTAC , s.r.o.
63.2 €
2018000144 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
515.4 €
2018000145 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000146 udržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROSERVIS spl.sr.o.
83.9 €
2018000147 vyčlenenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marta Heiszová
1000 €
2018000148 výrob pal. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000149 zal.okolKD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
46012 €
2018000150 osad.obrub Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
4079.7 €
2018000151 FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
22 €
2018000152 FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
10 €
2018000153 živ.úpr.kr Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
1055.29 €
2018000154 rek.MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
47883.86 €
2018000155 stav.dozor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MAPRO Ing.Mažár Jozef
997 €
2018000156 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000157 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
13 €
2018000158 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
25.57 €
2018000159 zal.okolKD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
44968.28 €
2018000160 stav.dozor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MAPRO Ing.Mažár Jozef
920 €
2018000161 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
79.08 €
2018000162 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
680.06 €
2018000163 GDPR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
420 €
2018000164 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
259 €
2018000165 honorár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferdinand Körösi - NANDI
620 €
2018000166 honorár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kalandor plus
250 €
2018000167 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Mária Kováčová
500 €
2018000168 el.en Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
5700 €
2018000169 el.en Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1031.28 €
2018000170 el.en Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
887.52 €
2018000171 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
270.01 €
2018000172 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
103.81 €
2018000173 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.47 €
2018000174 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Obec Kameničná
200 €
2018000175 vyčl.reg.z Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marta Heiszová
1000 €
2018000176 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
49 €
2018000177 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000178 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000179 odp.nádob Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BINS s.r.o.
444 €
2018000180 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
588.72 €
2018000181 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.28 €
2018000182 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000183 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
294 €
2018000184 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
186 €
2018000185 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000186 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
178.24 €
2018000187 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
300 €
2018000188 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000189 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000190 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000191 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastny futbalovy zvaz v
178 €
2018000192 skartácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Green Wave Recycling s.r.o.
102 €
2018000193 kontrola i Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOTEC spol.sr.o.
153 €
2018000194 aerofoto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
118.8 €
2018000195 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
29.1 €
2018000196 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
377.4 €
2018000197 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
79.21 €
2018000198 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
529.26 €
2018000199 BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BOZP & AT,s.r.o.
300 €
2018000200 aerofoto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
300 €
2018000201 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1105.1 €
2018000202 prepr.osôb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vajlik Ladislav
440 €
2018000203 účast.popl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SITI s.r.o.
80 €
2018000204 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
97.8 €
2018000205 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
49 €
2018000206 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000207 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000208 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
468.04 €
2018000209 meteriál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
755 €
2018000210 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
128.65 €
2018000211 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
77.35 €
2018000212 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
407.96 €
2018000213 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000214 detektor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ALKOMA s.r.o.
182.8 €
2018000215 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2018000216 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Telovýchovná jednota Družstevn
100 €
2018000217 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
10.37 €
2018000218 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
152.95 €
2018000219 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.3 €
2018000220 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000221 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000222 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
619.68 €
2018000223 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000224 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000225 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000226 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
250 €
2018000227 ver.obst. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
600 €
2018000228 rekonštruk Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tomáš Nagy
390 €
2018000229 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2018000230 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROTEST a.s.
100.57 €
2018000231 okr.drevin Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zoltán Fülöp-FZZ-Zollíni
160 €
2018000232 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000233 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
50.56 €
2018000234 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2018000235 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
538.1 €
2018000236 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
101 €
2018000237 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000238 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000239 kontrola Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Toth Zoltán
122.52 €
2018000240 besp.techn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2018000241 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
509.19 €
2018000242 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
133.38 €
2018000243 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
101 €
2018000244 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000245 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000246 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
109.15 €
2018000247 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000248 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000249 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000250 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000251 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000252 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
600 €
2018000253 palet.vozi Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KRAJSPOL SK, s.r.o.
1318.8 €
2018000254 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
44 €
2018000255 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
595.8 €
2018000256 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
600 €
2018000257 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
600 €
2018000258 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000259 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
314 €
2018000260 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000261 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000262 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
279.6 €
2018000263 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
477.68 €
2018000264 audit Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT,s.r.o.
600 €
2018000265 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
486.53 €
2018000266 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MK hlas, s.r.o.
130 €
2018000267 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
93.87 €
2018000268 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
69.26 €
2018000269 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
272.98 €
2018000270 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000271 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Lamitec, spol.sr.o.
105.6 €
2018000272 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
40 €
2018000273 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
381.46 €
2018000274 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000275 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000276 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000277 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - Kominár
52 €
2018000278 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
111.98 €
2018000279 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AINFO-ECO
2452.5 €
2018000280 tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
70920 €
2018000281 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000282 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000283 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
519 €
2018000284 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000285 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000286 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
53.68 €
2018000287 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
97.9 €
2018000288 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000289 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
344.31 €
2018000290 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.53 €
2018000291 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: LUPAREAL s.r.o.
200 €
2018000292 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
381 €
2018000293 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
729.05 €
2018000294 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TZB produkt, s.r.o.
580.8 €
2018000295 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
610.58 €
2018000296 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
371.88 €
2018000297 popl.FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2018000298 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
86.01 €
2018000299 rekonštruk Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tomáš Nagy
230 €
2018000300 kom.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
97.8 €
2018000301 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Region.vzdel.cent.
77 €
2018000302 licencia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
224.16 €
2018000303 náves Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
15600 €
2018000304 tried.dopr Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
16920 €
2018000305 tried.dopr Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
4536 €
2018000306 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
595.8 €
2018000307 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Vida
400 €
2018000308 opr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vito-Plast
108 €
2018000309 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: decoLED SK s.r.o.
1210 €
2018000310 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
294 €
2018000311 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: decoLED SK s.r.o.
195.86 €
2018000312 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
210 €
2018000313 mat.zab. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Adela Horváth Boros
100 €
2018000314 kniha Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
277.5 €
2018000315 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
141.64 €
2018000316 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
200 €
2018000317 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
611 €
2018000318 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
260.58 €
2018000319 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000320 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
463.21 €
2018000321 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000322 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
100.98 €
2018000323 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
59.79 €
2018000324 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.81 €
2018000325 strava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Rest.
729.5 €
2018000326 webhosting Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: wbx,s.r.o.
120 €
2018000327 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000328 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
300 €
2018000329 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000330 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000331 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
28 €
2018000332 honorár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
90 €
2018000333 mikuláš ba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NAJA
496.6 €
2018000334 inzerat Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol.sro
60 €
2018000335 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
12 €
2018000336 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1275.12 €
2018000337 poprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MK hlas, s.r.o.
90 €
2018000338 opr.kam. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKarCOM s.r.o.
635.45 €
2018000339 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2018000340 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
140.4 €
2018000341 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
474.47 €
2018000342 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000343 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.5 €
2018000344 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000345 koberec Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Spányik SPANTEX
231.42 €
2018000346 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
312.9 €
2018000347 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
119.59 €
2018000348 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
158 €
2018000349 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-0.43 €
2018000350 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1.19 €
2018000351 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-44.84 €
2018000352 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
32.54 €
2018000353 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-16.81 €
2018000354 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-0.5 €
2018000355 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
4.16 €
2018000356 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-1.26 €
2018000357 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-776.4 €
2018000358 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000359 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
116.36 €
2018000360 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
274.88 €
2018000361 mesačník Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
79.8 €

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1419)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
201750109 STARTER PULLEY KIT ... Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
172.4 €
201750108 Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
42.52 €
201750107 Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0 €
201750106 aktualizácia KEO WIN 5/2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.5 €
201750105 120 l kontajner plastový čierny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: FEREX, s.r.o.
384 €
201750104 VLAJKA/obecna/ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
156.94 €
201750103 Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
217.48 €
201750102 Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.4 €
201750101 Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
201750100 Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47 €
201750099 Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
201750098 Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10 €
201750097 Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300 €
201750096 Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
201750095 služby autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120 €
201750094 Prace s nakladacom UNC 60 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
852 €
201750093 Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
826.84 €
201750092 Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
244.8 €
201750091 Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
58.62 €
201750090 Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
98.32 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu