•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Dotácia z Nadácie Allianz 2014

 02.10.2014

Bezpečne na cestách – zakúpenie stožiarov elektrického osvetlenia

 

Nadáciu Allianz založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2008. Jej cieľom jeaktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. Obec Dedina Mládeže získala od Nadácie Allianz dotáciu vo výške 1000 €, ktorá bude použitá na nákup uličných svietidiel a stožiarov. Obec po realizácií projektu získa nové, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné osvetlenie v strede obce. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce,   úsporu finančných nákladov na prevádzku a na údržbu.

 

Biztonságosan az utakon – a faluközpont közvilágítása

 

AzAllianz Alapítványt az Allianz – Szlovák biztosító hozta létre 2008-ban. Célja a közhasznú pályázatok támogatásával elérni a biztonságosabb közúti közlekedést. Ifjúságfalva község az Alapítványtól 1000 € értékű támogatásban részesült, melyet lámpaoszlopok és lámpatestek vásárlására fordít. A község a pályázat eredményeként új, modern és szabályozható közvilágítást alakít ki a falu központjában. Az új beruházás a lakosoknak nagyobb biztonságot, esztétikusabb környezetet, a falu számára pedig alacsonyabb üzemeltetési és fenntartási költségeket jelent majd.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu