•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bezplatné WiFi siete na verejných miestach v obci Dedina Mládeže

  Oznámenie o realizácii projektu - Bezplatné WiFi siete na verejných miestach v obci Dedina Mládeže

  Oznámenie o realizácii projektu

  Názov projektu: Bezplatné WiFi siete na verejných miestach v obci Dedina Mládeže

  ITMS2014+: 311071T038

  Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

  Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

  Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

  Prijímateľ: Obec Dedina Mládeže

  Miesto realizácie: Obec Dedina Mládeže

  Výška nenávratného finančného príspevku: 10 709,73  EUR

  Stručný opis projektu:

  Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s

  Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

  1. Obecný úrad Dedina Mládeže, adresa: Nám. 4. apríla č. 7/8, 946 03 Dedina Mládeže - 1x externý prístupový bod + 1x interný prístupový bod

  2. Park pri Námestí, Dedina Mládeže, adresa: Nám 4. apríla, 946 03 Dedina Mládeže - 4x externý prístupový bod

  3. Športové ihrisko Dedina Mládeže, adresa: súp. č. 231, 946 03 Dedina Mládeže - 2x externý prístupový bod

  Aktuálny stav realizácie projektu:  Realizácia projektu bola ukončená.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

  Riadiaci orgán: www.mindop.sk

  Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00   12.30 - 14.00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu