•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
servis poľnohospodárskych strojov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEAM AGRO FOREST, s.r.o.
27.00 €
výstavba multifunkčného ihriska Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MARO, s.r.o.
53563.95 €
pripojenie elektrickej nabíjacej stanice Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
528.44 €
monitorovanie projektu Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500.00 €
vybudovanie a inštalácia samostatne stojacej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELMARK PLUS s.r.o.
4572.58 €
nákup pásového dopravníka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Radislav Hazucha
1100.00 €
dodávka a montáž 2 ks OsmoDry Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: OsmoDry.cz s.r.o.
3216.00 €
dodávanie BRO Odb.: Drevoprojekt Komárno, s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
vymedzenie rozsahu a podmienok spracúvania osobných údajov Odb.: Ing. Imrich Csontos
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
nájom obecného bytu Odb.: Alžbeta Kuruczová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
nájom obecného bytu Odb.: Katarína Nagyová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
38000.00 €
poskytnutie dotácie na vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
5000.00 €
peňažný dar na akciu MDŽ 2020 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: LARO design s.r.o.
50.00 €
finančný dar pre FK Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GUTTE s.r.o.
400.00 €
legislatívne zmeny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
skončenie spoločného nájmu Odb.: Attila Kocsis
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
elektronická pečať Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Disig, a. s.
0.00 €
dohoda strán Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
zmena Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
zmena termínu zhotovenia diela Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
0.00 €
zneškodňovanie zmesového KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
0.00 €
zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
0.75 €
úprava práv a povinností Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
7057.44 €
hospod.budova a garáž Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská republika, Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
1730.00 €
úprava práv a povinností pri spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
spravovanie webstránky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
dotácia na dobudovanie kamerového systému Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
6000.00 €
prijatie úveru Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
30000.00 €
finančný dar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: LARO design s.r.o.
60.00 €
audit za rok 2018 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
600.00 €
aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
pevná linka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
dobudovanie kamerového systému Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
6304.61 €
obnova centrálneho parku v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
14823.18 €
dodávke el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.07 €
vyprac.žiad.a implement.proj."Dedina Mládeže-vodovod Malý Ostrov" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ARSENOIS, s.r.o.
504.00 €
vyprac.žiad. a implementácia projektu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ARSENOIS, s.r.o.
1008.00 €
zmena produktov a služieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Ottó Varga
100.00 €
poskytnutie dotácie na spracovanie zmeny územného plánu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
3997.60 €
dotácia na podporu kultúry Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
800.00 €
dotácia na podporu športu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
900.00 €
zámena parciel pri futb.ihrisku Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Zoltán Takács
0.00 €
odkúpenie podielu parc.972 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
91.16 €
úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
11273.40 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1800.00 €
zmeny balíku produktov od 1.7.2019 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
hodobno-tanečné vystúpenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Cool Club Slovakia
370.00 €
finančný dar na deň obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Zoltán Takács SHR
200.00 €
spoluvl.podiely parc.E č.887/1 a 887/2 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Zoltán Takács
82.16 €
úrazové poistenie UoZ počas DČ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
13.28 €
poskytnutie príspevku § 50j zák.o sl.zamestnanosti Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
6315.66 €
príspevok na dobrovoľnícku činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
53.21 €
implementácia projektu Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - Dobudovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
300.00 €
postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Dedina Mládeže Odb.: Poľovnícke združenie BAŽANT Dedina Mládeže
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.30 €
nebytové priestory Odb.: Marcel Mišečka
Dod.: Obec Dedina Mládeže
27.00 €
zmena poistnej zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s.
1.43 €
zmena zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
aktualizácia zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
poistenie drviča stavebného odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
72.29 €
nájom urnovej steny B9 Odb.: Edita Víziková
Dod.: Obec Dedina Mládeže
150.00 €
vypracovanie žiadosti a implementácia projektu Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500.00 €
aktivácia služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
záväzok spoločnosti vykonávať triedený zber odpadov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
2704.20 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
drvič drobného stavebného odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Metalcon, s.r.o.
18000.00 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
zmeny a doplnenia zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
zmeny a doplnenia zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
spracovanie oznámenia o strategickom dokumente Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD.
943.00 €
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD.
4997.00 €
PZP nosiča kontajnerov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
38.76 €
havarijné poistenie nosiča kontajnerov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
275.47 €
PZP vlečka Rozš.Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
38.76 €
havarijné poistenie vlečky Rozšírenie Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
97.81 €
poskytnutie finančných prostriedkov na projekt Kamerový systém v obci dedina Mládeže - DOBUDOVANIE Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
5000.00 €
poistenie strojov a zariadení, Rozšírenie Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
126.27 €
dodávka elektriny v roku 2019 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
vykonanie diela "Bezplatné WiFi siete na verejných miestach v obci Dedina Mládeže" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SmartIntegra group, s.r.o.
11273.40 €
úprava vzájomných práv a povinností Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
osobitné dojednania Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
0.00 €
osobitné dojednania Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
0.00 €
doplnenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o. Komárno
0.00 €
doplnenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
0.00 €
stroje Rozšírenie Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
523.11 €
nájom obecného bytu 9 b.j. byt č.7 Odb.: Terézia Jančová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
poistenie tr.kosačky John Deere X155R Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
55.48 €
prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Kulich správca konkurznej podstaty
954.50 €
aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
nájom obecného bytu 4 b.j. byt č.4 Odb.: Alžbeta Hollá
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
nájom obecného bytu 4 b.j. byt č.1 Odb.: Eva Gálová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
nájom obecného bytu 4 b.j. byt č.1 Odb.: Erdei Bálint
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
nájom obecného bytu 9 b.j. byt č.9 Odb.: Attila Kocsis
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
úprava práv a povinností v súvislosti s poskytnutím dotácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
900.00 €
audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a súladu výročnej správy s účt.závierkou Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
600.00 €
zmena termínu fakturácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
0.00 €
zmena termínu fakturácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
0.00 €
peňažný dar pre FK Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZELONAX s.r.o.
200.00 €
peňažný dar pre FK Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GUTTE s.r.o.
400.00 €
úprava práv a povinností pri zabezpečení DČ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
13.28 €
zabezpečenie a vykonania verejného obstarávania Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
600.00 €
zabezpečenie služieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SITI s.r.o.
80.00 €
vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BOZP & AT s.r.o.
300.00 €
dodávka strojov a zariadení Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: S.A.P. Slovakia s.r.o.
24000.00 €
dodávka strojov a zariadení Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
107976.00 €
dodávka strojov a zariadení Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KRAJSPOL SK, s.r.o.
1318.80 €
nájom urnovej steny Odb.: Tibor Bögi
Dod.: Obec Dedina Mládeže
20.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
100000.00 HUF
darovanie finančnej sumy na deň obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
50.00 €
darovanie finančnej sumy na deň obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Zoltán Takács SHR
100.00 €
darovanie finančnej sumy na deň obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Gönczöl
50.00 €
darovanie finančnej sumy na deň obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Viliam Haris
20.00 €
zmena stanovenej ročnej ceny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
2704.20 €
zmena spoločnosti Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.
0.00 €
vykonávanie úloh zodpovednej osoby v súlade s § 46 zákona o ochrane osobných údajov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK, s.r.o.
24.00 €
ukončenie poskytovania sociálnej služby Odb.: Terézia Bazsóová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
zmena zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
ukončenie zmluvy BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
0.00 €
jeden izbový byt č. 1 na 1. poschodí bytového domu na adrese Nám. 4. apríla číslo 7/8 Odb.: Erdei Bálint
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
dvoj izbový byt č. 1 na prízemí kultúrneho domu Odb.: Katarína Vargová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
dohoda zmluvných strán Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
vypracovanie žiadosti Elektromobil pre obec Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500.00 €
príloha č.1 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
výkon inžinierskej činnosti Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
997.00 €
ukonč.ZoD ext.man.Rozžírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
0.00 €
ext.man.Rozšírenie Ekodvora Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Agáta Szabó - AINFO-ECO
4905.00 €
zmena zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
zvýšenie nájomného Odb.: Agroreal Dedina Mládeže, a.s.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
1686.25 €
nákup pozemku Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edita Foltánová
91.16 €
rekonštrukcia ulice Mičurínovej Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
99972.23 €
Zlepšenie vzhľadu a okolia KD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
99152.38 €
zmena bodu č.4 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
0.00 €
zmena bodu č.4 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
0.00 €
Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF, verzie 6 a z dôvodu doplnenia časti 7. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Technik OPP, BOZP, preventivár požiarnej ochrany Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos Autoriz.bezp.technik a TPO
100.00 €
aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
otvorenie a vedenie vkladového účtu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
ext.manažment rekonštrukcia KD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
1000.00 €
hrobové miesto 5.rad 1.hrob Odb.: Ladislav Nagy
Dod.: Obec Dedina Mládeže
15.00 €
hrobové miesto v urnovej stene č.A5 Odb.: Juraj Richter
Dod.: Obec Dedina Mládeže
150.00 €
hrobové miesto v urnovej stene č.A9 Odb.: Mária Annušová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
150.00 €
nákup strojov, prístr. a zariad. do Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: S.A.P. Slovakia s.r.o.
158097.60 €
poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orémusz spol. s.r.o.
500.00 €
predaj prebyt.maj.obce Odb.: Orémusz spol. s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
odovzdávanie výpisov do schránky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.02 €
stavebný dozor Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
1457.00 €
splátky dlhu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
20270.49 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabo s.r.o.
146299.34 €
úprava práv a povinností Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
23004.00 €
aplikácia § 10 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
doplnenie odberných miest Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Environmentálny fond
29000.00 €
zmena termínov realizácie diela Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabo s.r.o.
0.00 €
ročná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOTEC, spol. s r.o.
215.62 €
úprava ustanovení zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
dodatok k zmluve č.62609/2000 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
vykonanie diela"Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Dedina Mládeže" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabo s.r.o.
47520.00 €
účet "Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Dedina Mládeže" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
internetbanking Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
pevná linka OcÚ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
zriadenie účtu - finančná zábezpeka b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
projekt Leader NSK 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
1130.00 €
zriadenie účtu SK07 5600 0000 0038 0295 8003 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
doplnenie bodu 5.9. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
poskytnutie kontokorentného úveru Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
10000.00 €
zhotovenie stavby "Zlepšenie vzhľadu a okolia Kultúrneho domu-Dedina Mládeže" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
92023.99 €
prechod práv a povinností Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LLM., s. r. o., skrátene AKIK, s.r.o.
0.00 €
audit za rok 2016 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
dotácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
540.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
830.00 €
poskytnutie finančnej podpory Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Zoltán Takács SHR
200.00 €
nájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Ing. Zoltán Takács
Dod.: Obec Dedina Mládeže
211.00 €
poistenie zodpovednosti - vlečka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s.
22.95 €
zmena miesta pozemku Odb.: O2 Slovakia, s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
služby spojené s likvidáciou separ.odpadu v kompostárni Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
0.00 €
dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
dodávka vody Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu ... Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu ... Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
dodávka vody z vodovodu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
odvádzani vôd Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
dodávka vody, odvádz.odp.vôd Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
PD cyklotrasa EUROVELO 6 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
535.44 €
vyprac.žiadosti z Envirofondu, Sanácia miest s nezák... Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500.00 €
odoberanie prázdnych kartónových obalov Odb.: KURUC-COMPANY spol. s r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
úprava práv a povinností DČ 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
vytvorenie webstránky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wbx, s.r.o.
720.00 €
zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
0.00 €
ext.manažment-Rozšírenie Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Confidence Partner s.r.o.
4800.00 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
157476.18 €
spolupráca na projekte Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
951.72 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
26.56 €
preskúmanie aktuálnosti Územného plánu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ekoplán, s.r.o.
680.00 €
úprava práv apovinností Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
aplikácia § 10 zákona o pomoci v hm.núdzi Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
odobratie elektroodpadu a iných nebezpečných odpadov Odb.: ARGUSS, s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
poplatok za IS DCOM Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
poist.zodpov.-kosačka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s.
22.95 €
poistenie zodpov.za škodu spôsobenú prev.mot.voz. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s.
97.75 €
dočasné užívanie 97 m2 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
1500.00 €
poskytnutie podpory z Environmetálneho fondu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4007.10 €
zmena aktivivanej služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nadácia ZSE
750.00 €
zmeny a doplnky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
223297.09 €
systém financovania triedeného zberu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
ext.man.Rozšírenie Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
manažment VO Rozšírenie Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
1200.00 €
Reklama a propagácia Odb.: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s. r. o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
audit za rok 2015 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
stavba so súp. č. 219 Odb.: Teodóra Komlósiová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
273.85 €
užívanie časti podperných bodov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Revitalizácia obecného parku v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
4218.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
poskytnutie koncesie na služby dod.elektriny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie systému financovania triedeného zberu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prvá Slovenská s.r.o.
6500.00 €
dodávanie PET fliaš Odb.: General Plastic, a.s.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
poradenstvo - "Zlepšenie vzhľadu ..." Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
4920.00 €
technický dozor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
920.00 €
vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
PD stavby "Zlepšenie vzhľadu a okolia KD-Dedina Mládeže" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o. Komárno
2160.00 €
predaj prebytočného majetku obce Odb.: Varianta Timber s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
18.12 €
zníženie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.01 €
zhotovenie stavby "Dedina Mládeže-rekonštrukcia MK" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
95772.23 €
poradenstvo - "Dedina Mládeže - rekonštrukcia MK" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
4200.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu "Dedina mládeže - rekonštrukcia MK" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
zhromažď.elektroodp. zber použitých pren.bat.a akum. Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
zmena Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
VO - okolie KD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
990.00 €
prenájom Odb.: Slovenský hydrometeorologický ústav
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
poskytnutie finančnej podpory Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
244634.45 €
poskytnutie NFP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
244634.45 €
zabezpečenie VO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
990.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
prenájom Odb.: Ármai Ján SHR
Dod.: Obec Dedina Mládeže
194.00 €
záväzok poskytovať plnenia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
262017.19 €
podrobnosti o poskytovaní údajov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
poskyt.fin.prísp.na podporu vytvárania prac.miest Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
46238.40 €
aplikácia § 10 zák.č.417/2013 Z. z. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
audit individ.ÚZ, Výročnej správy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
VO na Rekonštr.verejného osvetlenia v obci DM Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
999.00 €
poistenie kamerového systému Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
488.97 €
spolupráca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IRONEX s.r.o.
104000.00 €
technické služby kamrového systému Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKARCOM s.r.o.
144.00 €
vyprac.žiadosti o NFP Rekonštrukcia VO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
zmena bankového účtu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IRONEX s.r.o.
0.00 €
poskytnutie NFP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
89442.72 €
dodanie tovaru - kamerový systém Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IRONEX s.r.o.
99603.27 €
zámena pozemkov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
0.00 €
pevná linka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
udelenie licencie-súhlasu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
80.40 €
prenájom nebytového priestoru Odb.: Teodóra Komlósiová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
70.00 €
poradenstvo Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marvill s.r.o.
46.00 €
zodpovednosť za environmentálnu škodu-Ekodvor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
224.00 €
zabezpečenie a realizácia DČ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Združenie miest a obcí okresu Komárno
79.40 €
úrazové poistenei Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
99.60 €
Vypracovanie PHSR obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
500.00 €
pracovno zdravotná služba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
20.00 €
hav.poist.traktor KUBOTA Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
312.00 €
poistenie Ekodvor Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s.
421.45 €
zmena rozpočtu skupín výdavkov projektu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
predaj prebytočného majetku Odb.: Varianta Timber s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
7132.80 €
poskytnutie a vrátenie úveru Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
31966.17 €
audit za rok 2013 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
450.00 €
vytvorenie záujmového združenia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Združenie miest a obcí okresu Komárno
0.00 €
PZP Kubota Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s.
40.80 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
zmena zmluvy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: A grafic s.r.o.
12100.83 €
Rekonštrukcia budovy KD na multifunkčný objekt Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
13925.00 €
prepracovaná zmluva Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
6.78 €
grant v hodnote 1000,-eur Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nadácia Allianz
1000.00 €
úver eurofondy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
21374.57 €
zmena rozpočtu skupín výdavkov projektu a zmena čísla účtu vo formáte IBAN Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
583386.00 €
dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
500.00 €
technológia Ekodvor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
77013.00 €
vypožičanie nehnuteľnosti Odb.: Kultúra-Agroturistika-Tradícia OZ
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
6.50 €
oprava Odb.: Denisa Bučeková
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Ins.Group
9.75 €
doplnenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Grantprojekt, s.r.o.
3000.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
0.00 €
zhromažďovanie a prevzatie odpadu Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Dedina Mládeže
0.03 €
darovanie výpočtovej techniky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská republika, Kancelária prezidenta SR
0.00 €
prevod nehnuteľností Odb.: Denisa Bučeková
Dod.: Obec Dedina Mládeže
204.80 €
zabezpečenie pohľadávky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
0.00 €
výkon činnosti odborného lesného hospodára Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
2.00 €
zabezpečenie pohľadávky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
33770.00 €
spolupráca pri realizácii projektu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DAV STAV s.r.o.
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
204.60 €
zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Záložná zmluva na 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
78804.00 €
Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
16892.40 €
EKO DVOR Dedina Mládeže - stavebná časť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
477250.00 €
Bod 2.2.5.3. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 2.2.5.3. Amortizácia Úveru: 02.10.2014 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
200.00 €
Predmetom tejto zmluvy o nájme obecného bytu Odb.: Alžbeta Néveriová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
externý manažment na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia budovy obce Dedina Mládeže" Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Grantprojekt, s.r.o.
600.00 €
Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní podnikateľského poradenstva - externý manažment pri implementácii projektu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
0.00 €
overenie, audit finančných výkazov individuálnej účtovnej závierky a súladu hospodárenia obce s pravidlami rozpočtového hospodárenia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Szekeres
480.00 €
„ Zabezpečenie služieb verejného obstarávania“ pre projekt EKO DVOR Dedina Mládeže. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AKCEPTA s.r.o.
11750.00 €
Materiálno - technické zabezpečenie činnosti obecného futbalového klubu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
2956.50 €
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
0.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: lng. Helena Kucseraová
100.00 €
Externý manažment pri implementácii projektu "Ekodvor Dedina Mládeže", ktorý objednávateľ podáva pre čerpanie fondov EÚ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
0.00 €
poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
240.00 €
predaj nehnuteľností Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
2761.02 €
dotácia na podporu kultúry Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
250.00 €
vypracovať' 2 žiadosti o udelenie grantu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
200.00 €
vypracovat' žiadost' o udelenie grantu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
30.00 €
Výkon stavebného dozoru objednávateľa, inžinierskej činnosti a odborného poradenstva Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Odb.: Attila Kocsis
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Odb.: Alžbeta Kuruczová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Odb.: Katarína Nagyová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
Predmetom tejto zmluvy o najme obecného bytu Odb.: Helena Bögiová
Dod.: Obec Dedina Mládeže
2.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia verejného rozhlasu obci Dedina Mládeže podľa prílohy č. 1. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MK hlas, s.r.o.
3998.88 €
pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
43.58 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
583386.00 €
pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
16.34 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu