•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Objednávky

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2020001 tlačivo Potvrdenie o pobyte Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Centrum polygrafických služieb
14.3 €
2020002 aktualizácia PD multif.ihr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ateliérving s.r.o.
300 €
2020003 prístroj OsmoDry Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: OsmoDry.cz s.r.o.
3200 €
2019002 vypracovanie projektu - les Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Hašuľ - inž.služby
420 €
2019003 zábavná atrakcia na deň obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Jaroslav Kováč-KOVÁČ SERV
0 €
2019004 likvidácia organickej hmoty Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bioprodukt Dunajský Klátov, s.
0 €
2019005 odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
0 €
2019006 odborné prehliadky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ŠERPP s.r.o.
850 €
2019007 postrekovanie komárov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mária Madariová VITROFLÓR
0 €
2019008 výzdoba KD na oslavy obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Agentúra Lux s.r.o.
200 €
2019009 pamätná tabuľa Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Paxián Kamenosochár
0 €
2019010 správa o výskyte komárov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc.
0 €
2019011 odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
0 €
2019012 mat.na V.ročník Futbal.turnaja Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
900 €
2019013 technická dokumentácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EL.P.M., s.r.o.
0 €
2019014 Rozpočt.dok.s výkazom výmer Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MAPRO Ing.Mažár Jozef
200 €
2019015 záhradnícke práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš- KO-LE-LÉ
0 €

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
drvič drobného stavebného odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Metalcon, s.r.o.
18000.00 €
vypracovanie žiadosti o NFP - WiFi Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Vida
480.00 €
2.dodávka predmetu kúpy podľa bodu 2.1.KZ č.13/07/2018-časť 1,4,5 zo dňa 17.07.2018 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
37056.00 €
1. dodávka predmetu kúpy podľa bodu 2.1 Kúpnej zmluvy č. 13/07/2018 – časť 1 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
70920.00 €
dodávka predmetu kúpy podľa bodu 2.1 Kúpnej zmluvy zo dňa 24.07.2018 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: S.A.P. Slovakia s.r.o.
24000.00 €
predmet kúpy podľa bodu 2.1 Kúpnej zmluvy č.1/10072018 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KRAJSPOL SK, s.r.o.
1318.80 €
odborná príprava reg.záznamov k vyraďovaciemu konaniu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marta Heiszová
0.00 €
stroje a zariadenie do Ekodvora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: S.A.P. Slovakia s.r.o.
10506.00 €
drvenie konárov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
32.00 €
tabule k proj. Ekodvor Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
0.00 €
oprava kopírovacieho stroja Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EMKE, spol. s.r.o.
0.00 €
mikulášske balíčky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Németh - NAJA
350.00 €
tlačivá na potvrdenie separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Lőrincz
0.00 €
obedy pre volebnú komisiu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
42.00 €
obedy pre volebnú komisiu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
30.00 €
murárske práce na budove - futb.ihrisko Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
0.00 €
oprava výtlkov MK v obci Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
0.00 €
vozenie odpadovej vody Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
0.00 €
postrek Kontakt 80 l Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
0.00 €
2.postrekovanie proti komárom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mária Madariová - VITROFLÓR
0.00 €
letecké postrekovanie proti komárom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AERO SLOVAKIA a.s.
0.00 €
postrekovanie proti komárom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mária Madariová - VITROFLÓR
0.00 €
stan, súprava lavíc, atrakcie na deň obce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Attila Prónik - ACACIA TEAM
850.00 €
denné svietenie na služ.mot.voz. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: E-shop Alsatech.sk
31.20 €
led denné svietenie-lurdská jaskyňa Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SuperWebShop.sk
21.90 €
plastové odpadové nádoby 120 l Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BINS s.r.o.
297.00 €
1 ks publikácia s CD Pôsobnosť orgánov obce v pracovnoprávnych veciach Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Obchodná kancelária JUDr.Igor Krsiak s.r.o.
0.00 €
osadenie dopravných značiek Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
0.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
0.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
0.00 €
Veľkoplošná reklamná tabuľa Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
450.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
0.00 €
Odvoz komunálneho odpadu z Malého Ostrova Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
0.00 €
Tovar podľa výberu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NAJA
0.00 €
Odvoz separovaného odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
0.00 €
2ks Držiakov na vaky na odpad Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ANGYAL TITUSZ
0.00 €
Posypanie cesty s pieskom na Malom Ostrove Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
0.00 €
Inštalácia programu KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
0.00 €
Oprava verejného rozhlasu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ROBERT VINCZE - ROBI ELEKTRO
0.00 €
Posipanie cesty s pieskom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
0.00 €
Odhrnutie snehu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
0.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
0.00 €
Odvoz komun. odpadu z cintorína a z Malého Ostrova Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
0.00 €
Odvoz objemového odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DP Globál
0.00 €
Odmontovanie vianočného osvetlenia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DP Globál
0.00 €
Kontajner na odvoz objemového odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu