•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Faktúry

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2019000073 strava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Leander Izsák - RENÁTA
360 €
2019000074 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
30 €
2019000075 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
40 €
2019000076 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000077 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000078 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
463 €
2019000079 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
408.42 €
2019000080 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kováč Mikuláš
400 €
2019000081 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
57.02 €
2019000082 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
100.69 €
2019000083 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
395.08 €
2019000084 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000085 elektr.pr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NTElektro s.r.o.
206 €
2019000086 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000087 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000088 proj.dok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Projekčná kancelária
2200 €
2019000089 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
252.4 €
2019000090 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000091 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IVORSK s.r.o.
50 €
2019000092 práv.syste Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa
437.76 €
2019000093 energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
406.6 €
2019000094 energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
6695.4 €
2019000095 energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1006.44 €
2019000096 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
31.85 €
2019000097 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
55.19 €
2019000098 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Asociácia správcov regist
78 €
2019000099 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
160 €
2019000100 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
409.22 €
2019000101 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000102 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000103 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
178 €
2019000104 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000105 kosa Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
389 €
2019000106 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000107 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000108 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
404.21 €
2019000109 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000110 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000111 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000112 oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROSERVIS spl.sr.o.
214.31 €
2019000113 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000114 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
57.48 €
2019000115 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
101.15 €
2019000116 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
261.29 €
2019000117 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
64.56 €
2019000118 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
98.11 €
2019000119 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1445.14 €
2019000120 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media,s.r.o.
54 €
2019000121 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
10 €
2019000122 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
114 €
2019000123 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
636.5 €
2019000124 elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1073.66 €
2019000125 elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
84.58 €
2019000126 elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
268.14 €
2019000127 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
110.17 €
2019000128 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2019000129 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2019000130 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Hašuľ - inž.služby
480 €
2019000131 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
680.06 €
2019000132 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000133 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000134 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000135 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000136 BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2019000137 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
62.69 €
2019000138 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
115.81 €
2019000139 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AINFO-ECO
2452.5 €
2019000140 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
613.84 €
2019000141 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
547.41 €
2019000142 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
374.16 €
2019000143 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
258 €
2019000144 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000145 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská pošta,a.s.
11.03 €
2019000146 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2019000147 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000148 telekomun Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000149 telekomun Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000150 reprodukto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: electronic-star a.s.
144.9 €
2019000151 postr.kom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mária Madariová VITROFLÓR
950 €
2019000152 zber.sur. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Brantner Nové Zámky s.r.o.
317.64 €
2019000153 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
77.75 €
2019000154 reprezenté Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Andrea Shop
299 €
2019000155 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
62 €
2019000156 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Agentúra Lux s.r.o.
200 €
2019000157 vystúpenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: COOL Club Slovakia
370 €
2019000158 vystúpenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Folklórne štúdio Devín
550 €
2019000159 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
407.62 €
2019000160 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000161 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000162 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000163 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
317.6 €
2019000164 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
144 €
2019000165 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000166 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
460.28 €
2019000167 pamätná ta Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Paxián Kamenosochár
1650 €
2019000168 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
109.48 €
2019000169 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
61.72 €
2019000170 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
262.27 €
2019000171 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Mária Kováčová
400 €
2019000172 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
160.32 €
2019000173 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc.
250 €
2019000174 drvenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bioprodukt Dunajský Klátov, s.
918 €
2019000175 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000176 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ŠERPP s.r.o.
800 €
2019000177 oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balazs autoservis
208 €
2019000178 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
120.34 €
2019000179 stravné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Rest.
389.9 €
2019000180 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
200 €
2019000181 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
774 €
2019000182 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2019000183 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
419.68 €
2019000184 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000185 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000186 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000187 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
76.9 €
2019000188 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
122.92 €
2019000189 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000190 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000191 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000192 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
440.4 €
2019000193 vystúpenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kartai Adél Dance Club
200 €
2019000194 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000195 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
67.2 €
2019000196 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000198 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
38.2 €
2019000199 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000200 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000201 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
360 €
2019000202 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOTEC spol.sr.o.
153 €
2019000203 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NOVÁ PRÁCA s.r.o.
46.4 €
2019000204 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
900 €
2019000205 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
-54 €
2019000206 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
9.07 €
2019000207 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
20.74 €
2019000208 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
46.67 €
2019000209 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
134.81 €
2019000210 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
761.06 €
2019000211 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000212 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2019000213 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000214 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
155 €
2019000215 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000216 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BOZP & AT,s.r.o.
300 €
2019000217 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
62.69 €
2019000218 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
99.25 €
2019000219 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
420.41 €
2019000220 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2019000221 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
420.48 €
2019000222 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
16 €
2019000223 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pyrokom spol.sr.o.
221.4 €
2019000224 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
416.3 €
2019000225 vysávač Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
468 €
2019000226 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
250 €
2019000227 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
243.1 €
2019000228 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000229 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000230 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22.3 €
2019000231 telekom.sl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
8.48 €
2019000232 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOTAC , s.r.o.
426 €
2019000233 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
398.77 €
2019000234 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EL.P.M., s.r.o.
180 €
2019000235 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
378 €
2019000236 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
90 €
2019000237 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
300 €
2019000238 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Levente Lénárd Kočiš KO-LE-LÉ
350 €
2019000001 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000002 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22.06 €
2019000003 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000004 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
67.2 €
2019000005 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
144 €
2019000006 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
926 €
2019000007 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000008 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000009 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
475.21 €
2019000010 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
2537.64 €
2019000011 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
1097.88 €
2019000012 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
140.4 €
2019000013 oprava MR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Štefan Cyprich - Cysel
175 €
2019000014 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
467.23 €
2019000015 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-2.44 €
2019000016 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
315.04 €
2019000017 konc.popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.4 €
2019000018 konc.popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovgram
38.4 €
2019000019 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
120 €
2019000020 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000021 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
15.55 €
2019000022 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000023 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000024 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
897 €
2019000025 jutový pyt Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: G.N.P. spol.sr.o.
884.43 €
2019000026 udržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NTElektro s.r.o.
338 €
2019000027 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
340.22 €
2019000028 vykon. kon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tepo servis
403.08 €
2019000029 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000030 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000031 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
42 €
2019000032 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000033 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenská poľnohosp.univerzita
750 €
2019000034 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.89 €
2019000035 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
301.8 €
2019000036 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
44.08 €
2019000037 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
701.94 €
2019000038 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NOVÁ PRÁCA s.r.o.
150.3 €
2019000039 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
70.63 €
2019000040 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
20 €
2019000041 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
27.22 €
2019000042 str.list Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
765.07 €
2019000043 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
460.74 €
2019000044 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
260 €
2019000045 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
122 €
2019000046 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
846 €
2019000047 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
406.81 €
2019000048 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2019000049 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2019000050 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KolByt, s.r.o.
105.5 €
2019000051 PVC Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špantex
297.58 €
2019000052 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2019000053 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000054 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000055 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000056 poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
14.1 €
2019000057 KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
348.18 €
2019000058 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
49.37 €
2019000059 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
95.83 €
2019000060 BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2019000061 plachta Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Würth spol.sr.o.
119.65 €
2019000062 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2019000063 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2019000064 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2019000065 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2019000066 právn.služ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2019000067 rozš.EKOD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: METALCON,s.r.o.
18000 €
2019000068 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500 €
2019000069 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEEPERsport
67.4 €
2019000070 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
63.6 €
2019000071 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KolByt, s.r.o.
390 €
2019000072 pripoj.pop Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západosl. distribučná
125.82 €
2018000001 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000002 elektromon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elektromontér Kürti Ferenc
700 €
2018000003 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000004 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000005 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
47 €
2018000006 vypr.žiad. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
1000 €
2018000007 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
652 €
2018000008 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000009 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000010 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
131.52 €
2018000011 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
181.34 €
2018000012 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000013 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000014 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000015 kontrola Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tepo servis
188.53 €
2018000016 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
463.21 €
2018000017 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
167.4 €
2018000018 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
631 €
2018000019 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000020 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000021 konc.popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.4 €
2018000022 mat. 9b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ + J s.r.o.
526.7 €
2018000023 mat. 4b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ + J s.r.o.
90.55 €
2018000024 por.činnos Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
170 €
2018000025 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
102.16 €
2018000026 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.5 €
2018000027 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000028 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDR. Ing. Ivan Katona
300 €
2018000029 sl.lesníck Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
114 €
2018000030 futb. klub Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
12 €
2018000031 futb. klub Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
38 €
2018000032 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
2380.22 €
2018000033 odvoz.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
364.45 €
2018000034 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000035 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000036 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000037 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000038 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000039 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000040 pečať Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SIMS, a.s.
196.8 €
2018000041 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
82.19 €
2018000042 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
47 €
2018000043 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000044 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000045 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000046 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
202.63 €
2018000047 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
70.01 €
2018000048 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000049 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
595 €
2018000050 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000051 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.3 €
2018000052 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
15.55 €
2018000053 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.86 €
2018000054 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
91.05 €
2018000055 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
57.64 €
2018000056 por.činnos Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
200 €
2018000057 odvoz.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
222.97 €
2018000058 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
156.96 €
2018000059 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
467.23 €
2018000060 bezp.techn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bezpecnotechn.a protip.sl
120 €
2018000061 odb.seminá Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Asociácia správcov regist
78 €
2018000062 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDR. Ing. Ivan Katona
343.64 €
2018000063 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000064 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000065 vrecia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BETRIMAX s.r.o.
570 €
2018000066 opr.kotl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Toth Zoltán
33.12 €
2018000067 príručka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Region.vzdel.cent.
26 €
2018000068 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
131.52 €
2018000069 sl.lesníck Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
114 €
2018000070 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
68.33 €
2018000071 aerofoto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
132 €
2018000072 por.činnos Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
200 €
2018000073 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
426 €
2018000074 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000075 konces.pop Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovgram
38.5 €
2018000076 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
462.41 €
2018000077 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000078 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
97.8 €
2018000079 čistiace p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROVIA BT, s.r.o.
1963.2 €
2018000080 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
281.75 €
2018000081 sl.lesníck Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
94 €
2018000082 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
267.04 €
2018000083 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
83.69 €
2018000084 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
58.4 €
2018000085 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000086 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000087 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000088 výrob pal. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orémusz spol sr.o.
1762.56 €
2018000089 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advok.kancel.AKIK, s.r.o.
300 €
2018000090 výkopové p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
242 €
2018000091 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
304.36 €
2018000092 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000093 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000094 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000095 FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
68 €
2018000096 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000097 čistiace p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROVIA BT, s.r.o.
1575.6 €
2018000098 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2018000099 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
146.28 €
2018000100 posk.služ. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
4320 €
2018000101 služby MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
3600 €
2018000102 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
476.08 €
2018000103 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000104 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
125 €
2018000105 vytýčenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
77.09 €
2018000106 vyčlenenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marta Heiszová
1000 €
2018000107 výkopové p Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
190 €
2018000108 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
19.99 €
2018000109 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000110 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advok.kancel.AKIK, s.r.o.
383.51 €
2018000111 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
488.45 €
2018000112 vypr.žiad. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500 €
2018000113 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
110.92 €
2018000114 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
91.03 €
2018000115 Rek.MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
47888.36 €
2018000116 inf.tab. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Pfeiferlik Ľudovít-Lu
110 €
2018000117 výrob pal. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
94 €
2018000118 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000119 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000120 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000121 kvetináč Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
545.5 €
2018000122 kvetináč Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
102 €
2018000123 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EMBA Trade, spol.sr.o.
83.25 €
2018000124 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
46.12 €
2018000125 vypr.doku. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
400 €
2018000126 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
7.78 €
2018000127 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
9.07 €
2018000128 oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elektromontér Kürti Ferenc
700 €
2018000129 mulčovač Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MTZ SLOVAKIA s.r.o.
3960 €
2018000130 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
2295.22 €
2018000131 opr.kotl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Toth Zoltán
60 €
2018000132 kosačka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROSERVIS spl.sr.o.
750 €
2018000133 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
699.18 €
2018000134 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
107.35 €
2018000135 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
82.07 €
2018000136 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advok.kancel.AKIK, s.r.o.
328 €
2018000137 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000138 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
53 €
2018000139 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000140 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000141 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
19.99 €
2018000142 vypr.doku. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2018000143 mater. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOTAC , s.r.o.
63.2 €
2018000144 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
515.4 €
2018000145 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000146 udržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROSERVIS spl.sr.o.
83.9 €
2018000147 vyčlenenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marta Heiszová
1000 €
2018000148 výrob pal. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000149 zal.okolKD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
46012 €
2018000150 osad.obrub Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
4079.7 €
2018000151 FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
22 €
2018000152 FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
10 €
2018000153 živ.úpr.kr Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
1055.29 €
2018000154 rek.MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
47883.86 €
2018000155 stav.dozor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MAPRO Ing.Mažár Jozef
997 €
2018000156 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000157 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
13 €
2018000158 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
25.57 €
2018000159 zal.okolKD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špec.cestné pr. KOREKT s r.o.
44968.28 €
2018000160 stav.dozor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MAPRO Ing.Mažár Jozef
920 €
2018000161 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
79.08 €
2018000162 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
680.06 €
2018000163 GDPR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
420 €
2018000164 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
259 €
2018000165 honorár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferdinand Körösi - NANDI
620 €
2018000166 honorár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kalandor plus
250 €
2018000167 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Mária Kováčová
500 €
2018000168 el.en Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
5700 €
2018000169 el.en Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1031.28 €
2018000170 el.en Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
887.52 €
2018000171 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
270.01 €
2018000172 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
103.81 €
2018000173 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.47 €
2018000174 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Obec Kameničná
200 €
2018000175 vyčl.reg.z Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marta Heiszová
1000 €
2018000176 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
49 €
2018000177 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000178 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000179 odp.nádob Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BINS s.r.o.
444 €
2018000180 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
588.72 €
2018000181 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.28 €
2018000182 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000183 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
294 €
2018000184 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ITAK s.r.o.
186 €
2018000185 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000186 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
178.24 €
2018000187 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
300 €
2018000188 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000189 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000190 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000191 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastny futbalovy zvaz v
178 €
2018000192 skartácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Green Wave Recycling s.r.o.
102 €
2018000193 kontrola i Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOTEC spol.sr.o.
153 €
2018000194 aerofoto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
118.8 €
2018000195 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
29.1 €
2018000196 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
377.4 €
2018000197 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
79.21 €
2018000198 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
529.26 €
2018000199 BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BOZP & AT,s.r.o.
300 €
2018000200 aerofoto Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
300 €
2018000201 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1105.1 €
2018000202 prepr.osôb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vajlik Ladislav
440 €
2018000203 účast.popl Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SITI s.r.o.
80 €
2018000204 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
97.8 €
2018000205 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
49 €
2018000206 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000207 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000208 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
468.04 €
2018000209 meteriál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
755 €
2018000210 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
128.65 €
2018000211 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
77.35 €
2018000212 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
407.96 €
2018000213 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000214 detektor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ALKOMA s.r.o.
182.8 €
2018000215 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2018000216 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Telovýchovná jednota Družstevn
100 €
2018000217 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
10.37 €
2018000218 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
152.95 €
2018000219 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.3 €
2018000220 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000221 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000222 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
619.68 €
2018000223 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000224 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000225 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000226 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
250 €
2018000227 ver.obst. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
600 €
2018000228 rekonštruk Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tomáš Nagy
390 €
2018000229 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2018000230 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROTEST a.s.
100.57 €
2018000231 okr.drevin Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zoltán Fülöp-FZZ-Zollíni
160 €
2018000232 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000233 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
50.56 €
2018000234 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
850.08 €
2018000235 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
538.1 €
2018000236 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
101 €
2018000237 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000238 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000239 kontrola Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Toth Zoltán
122.52 €
2018000240 besp.techn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2018000241 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
509.19 €
2018000242 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
133.38 €
2018000243 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
101 €
2018000244 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000245 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000246 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
109.15 €
2018000247 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000248 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000249 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000250 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000251 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000252 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
600 €
2018000253 palet.vozi Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KRAJSPOL SK, s.r.o.
1318.8 €
2018000254 popl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
44 €
2018000255 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
595.8 €
2018000256 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
600 €
2018000257 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CONFIDENCE PARTNER s.r.o.
600 €
2018000258 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000259 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
314 €
2018000260 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000261 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000262 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
279.6 €
2018000263 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
477.68 €
2018000264 audit Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT,s.r.o.
600 €
2018000265 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
486.53 €
2018000266 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MK hlas, s.r.o.
130 €
2018000267 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
93.87 €
2018000268 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
69.26 €
2018000269 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
272.98 €
2018000270 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000271 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Lamitec, spol.sr.o.
105.6 €
2018000272 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tibor Fülöp
40 €
2018000273 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
381.46 €
2018000274 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000275 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
22 €
2018000276 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000277 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - Kominár
52 €
2018000278 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
111.98 €
2018000279 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AINFO-ECO
2452.5 €
2018000280 tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
70920 €
2018000281 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000282 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000283 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
519 €
2018000284 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000285 vyvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
181.8 €
2018000286 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
53.68 €
2018000287 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
97.9 €
2018000288 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000289 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
344.31 €
2018000290 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.53 €
2018000291 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: LUPAREAL s.r.o.
200 €
2018000292 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
381 €
2018000293 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
729.05 €
2018000294 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TZB produkt, s.r.o.
580.8 €
2018000295 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
610.58 €
2018000296 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Olymp
371.88 €
2018000297 popl.FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
9.1 €
2018000298 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
86.01 €
2018000299 rekonštruk Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tomáš Nagy
230 €
2018000300 kom.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PD Kolárovo
97.8 €
2018000301 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Region.vzdel.cent.
77 €
2018000302 licencia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
224.16 €
2018000303 náves Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
15600 €
2018000304 tried.dopr Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
16920 €
2018000305 tried.dopr Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia s.ro.
4536 €
2018000306 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
595.8 €
2018000307 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Vida
400 €
2018000308 opr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vito-Plast
108 €
2018000309 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: decoLED SK s.r.o.
1210 €
2018000310 školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
294 €
2018000311 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: decoLED SK s.r.o.
195.86 €
2018000312 prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
210 €
2018000313 mat.zab. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Adela Horváth Boros
100 €
2018000314 kniha Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS s.r.o.
277.5 €
2018000315 materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
141.64 €
2018000316 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
200 €
2018000317 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
611 €
2018000318 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
260.58 €
2018000319 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000320 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
463.21 €
2018000321 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000322 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
100.98 €
2018000323 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
59.79 €
2018000324 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.81 €
2018000325 strava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Rest.
729.5 €
2018000326 webhosting Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: wbx,s.r.o.
120 €
2018000327 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000328 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
300 €
2018000329 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000330 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
4.99 €
2018000331 tel. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
28 €
2018000332 honorár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Helena Kucseraová
90 €
2018000333 mikuláš ba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NAJA
496.6 €
2018000334 inzerat Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol.sro
60 €
2018000335 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov. futbalový zväz
12 €
2018000336 str.list. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1275.12 €
2018000337 poprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MK hlas, s.r.o.
90 €
2018000338 opr.kam. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKarCOM s.r.o.
635.45 €
2018000339 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Imrich Csontos
300 €
2018000340 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
140.4 €
2018000341 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
474.47 €
2018000342 pr.sl. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IKAK,s.r.o.
300 €
2018000343 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
74.5 €
2018000344 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
2018000345 koberec Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Spányik SPANTEX
231.42 €
2018000346 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
312.9 €
2018000347 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
119.59 €
2018000348 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
158 €
2018000349 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-0.43 €
2018000350 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
1.19 €
2018000351 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-44.84 €
2018000352 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
32.54 €
2018000353 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-16.81 €
2018000354 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-0.5 €
2018000355 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
4.16 €
2018000356 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-1.26 €
2018000357 el.energia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BCF s.r.o.
-776.4 €
2018000358 služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz FORHUN
54 €
2018000359 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
116.36 €
2018000360 vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
274.88 €
2018000361 mesačník Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
79.8 €

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
STARTER PULLEY KIT ... Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
172.40 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
42.52 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
aktualizácia KEO WIN 5/2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
120 l kontajner plastový čierny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: FEREX, s.r.o.
384.00 €
VLAJKA/obecna/ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
156.94 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
217.48 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
služby autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Prace s nakladacom UNC 60 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
852.00 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
826.84 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
244.80 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
58.62 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
98.32 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
274.00 €
za vypracovanie odborného posudku, vrátane návrhu uznesenia podl'a zmluvy o dielo e. SD- 01/2016 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ekoplán, s.r.o.
680.00 €
Poplatok za ulozenie odp. 434/2013 Z.z. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
248.54 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
538.00 €
SHELL SPIRAX AX 80W/90 20L Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HRIADEĽ, spol. s r.o.
78.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
224.71 €
prac. odev Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ
124.08 €
Odmeny tjkonnym umelcom a tjrobcom zvukotjch a zvukovo-obrazotjch záznamov za verejny prenos prostredníctvom technického zariadenia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
JRK 1400 PREMIUM Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JRK Waste Management s.r.o.
540.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
142.57 €
Vypracovanie projektovych dokumentácil pre napojenie miest Sal'a a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
535.44 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LLM., s. r. o., skrátene AKIK, s.r.o.
366.80 €
KUBOTA-ÚDRŽBA Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
886.31 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
174.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
207.83 €
Voda Jelení/Šumavský pramen 18,91 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AQUADRIFT s.r.o.
15.60 €
Správa a prevádzka ISSF Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
12.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
181.79 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
134.41 €
lmplementáciu projektu a vypracovanie ziadosti pre cerpanie dotácie z ENVIROFONDU 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500.00 €
POMOC S VYPLNOVANIM DANI Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: C-Service s.r.o.
30.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
1.30 €
Posyp, Posypovy materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
142.56 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
202.20 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
829.98 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
252.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
983.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
105.00 €
Zimné pracovné nohavice Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ
157.82 €
Zimná vesta pracovná Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ
40.32 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
74.00 €
Licencia EVOD - elektronická evidencia odpadov do 28.2.2018 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: E.P.A., spol. s. r. o.
58.80 €
Ročná kontrola plyn. kotlov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
161.00 €
Peéat rozvoja obcí a miest 2016 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NISSR
0.00 €
vypracovonie štúdie "Sanácia nezákonná umiestnenie odpadu v obci Dedine Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BAPROJ Ing. Bakos Karol
300.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
207.83 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
700.00 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
40.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.20 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.01 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Aktualizácia KEO WIN 2016/04 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
TEPOservis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
244.56 €
Servisný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
-8.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1042.00 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
829.98 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wbx, s.r.o.
120.00 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
242.17 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.36 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
410.03 €
Posyp, Posypovy materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
252.00 €
Hudba reprodukovaná technickym zariadenim prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
Aktualizácia KEO WIN 2017/03 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Aktualizácia KEO WIN 2017/01 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Grafická identifikácia parciel na LV Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
500.00 €
Aktualizácia KEO WIN 2017/02 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
116.59 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-51.95 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-97.33 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1076.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
570.07 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
1253.25 €
Inzerat Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
50.00 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
829.98 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
42.78 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
227.66 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.12 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
201.76 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
253.16 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
6.48 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
146.40 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.33 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
357.80 €
služby autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
129.72 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
128.76 €
za zdravotnicke úkony Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MUDr. Ildikó Papáčková
90.00 €
Mikulaš balíčky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Németh - NAJA
353.50 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
695.62 €
Purello Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Healthy vision, s.r.o.
138.00 €
vlajka stolova Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
35.30 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
268.08 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
428.00 €
Ročná licencia KEO WIN 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
205.70 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
278.05 €
Školenie KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
196.00 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1085.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Bicykel New 24 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CYKLO - Kögler
140.40 €
Výmena oleja Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
52.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
195.60 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
51.16 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
SPSMREPIOOO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
128.28 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
LEDgirl.20m, 120BIELYCH LD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ORGECO spol. s r.o.
649.91 €
GVB 345 MOTOROVÝ FÚKAČ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
195.00 €
PRÁVO PRE ROPO A OBCE Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
74.40 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
461.39 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
653.71 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
921.00 €
lnštalácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
kamer'í 16-32 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
190.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
129.72 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
127.32 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
111.60 €
Rezanie betónu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ľudovít Németh - NELA
165.60 €
služby autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Ošetrenie stromov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PEVAX s.r.o.
4218.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.29 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.60 €
Aktualizácia KEO 2016/8 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
361.46 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
26.03 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
78.00 €
Členský poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
22.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
227.66 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
181.03 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
192.47 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
236.93 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
7.78 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
14.26 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
54.44 €
kontrola a čistenie komínov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - kominár
62.00 €
školenie k Dani z nehnutelnosti 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Milan Antalec WOLF
28.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
500.29 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
LOZISKO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
49.90 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
97.80 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
557.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
18.56 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
132.12 €
manažment verejného obstaravania Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
1200.00 €
Betón Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GUTTE s.r.o.
189.60 €
Aktualizácia KEO WIN 2016/07 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.10 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
91.58 €
Údržba a ošetrenie zelene v obci Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Attila Marosi - New Garden
240.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
153.94 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IBO s.r.o
300.00 €
transfer Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
183.00 €
Tovar podľa objednávky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Meva sport CZ s.r.o organizačná zložka Slovensko
15.50 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
303.56 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.18 €
Ticket Restaurant Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Faktúra za elektrinu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
266.64 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
229.80 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
179.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PE-MO TRANS, s.r.o.
430.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GEOline
250.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
700.00 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
30.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
692.40 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
150.00 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
263.08 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MK hlas, s.r.o.
80.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
112.20 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
259.88 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
86.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1504.22 €
Poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOBAL, s.r.o.
193.20 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
315.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
382.48 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
347.81 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MHLGEO s.r.o.
250.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
7.78 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.19 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
162.46 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
126.34 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
191.83 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
7.78 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
12.96 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
86.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
124.20 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Acaciateam Pro s.r.o.
1020.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
216.70 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Cool Club Slovakia
120.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
60.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
250.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
67.82 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
534.56 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JANCSÓ GATTER, s.r.o.
71.82 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
231.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
72.83 €
Odmeny audítora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
596.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
102.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MMJ Invest, s.r.o.
48.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
42.54 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
247.90 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
168.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
160.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
438.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Alza cz, a.s.
162.28 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
317.05 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
37.45 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
700.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
215.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ľudovít Németh - NELA
350.40 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
71.29 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
208.87 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
180.58 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
249.89 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.18 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
573.71 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
222.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
35.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
29.15 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
12.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
113.33 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
260.28 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Madari - PACIFICK SLOVAKIA
158.40 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
75.85 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PEVAX s.r.o.
648.00 €
Aktualizácia KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
414.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
50 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
50.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
75.60 €
E-školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Odpadový hospodár s.r.o.
120.00 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
90.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
1276.16 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
195.60 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.19 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
105.42 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
478.10 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o. Komárno
1800.00 €
Aktualizácia KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
251.26 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
578.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Kuman
88.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
500.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vysoká škola Danubius s.r.o.
50.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ALDO, s.r.o.
101.84 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
54.45 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
126.00 €
Manažment VO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
990.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
571.14 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
295.77 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
245.96 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
478.10 €
Poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prvá Slovenská s.r.o.
3500.00 €
Nákup tovaru Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
101.89 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
400.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
Systémový certifikát Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Disig, a. s.
103.20 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
330.56 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Kuman
155.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
96.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
139.52 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
339.74 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
71.73 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Autorská odmena Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.90 €
KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
202.80 €
Manažment VO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
990.00 €
Odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
181.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
50.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Viera Katonová znalec pre odbor stavebníctvo
1000.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MMJ Invest, s.r.o.
48.00 €
Dobropis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: T-AGRO SK, s.r.o.
-479.22 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
573.71 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
378.55 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
248.33 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
177.34 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
229.86 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
2.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
269.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1121.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
97.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
306.72 €
Pracovná odev Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MOVER s.r.o.
594.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Kancelársky materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
74.16 €
Olej do traktora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HRIADEĽ, spol. s r.o.
78.60 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Poštovné poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Lőrincz
15.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
112.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
573.71 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1156.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media, s.r.o.
132.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
462.78 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
263.75 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1775.39 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
1649.58 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
263.93 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
126.00 €
Poštovné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
6.15 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
132.96 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
390.79 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
244634.45 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
20.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Poštovné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
5.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MHLGEO s.r.o.
750.00 €
Mik. balíčky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Németh - NAJA
353.50 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Rekonštrukcia ver. osv. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Kurz Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vysoká škola Danubius s.r.o.
230.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
542.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
KEO poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
172.08 €
Vykonaná práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
228.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
126.58 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
391.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
786.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
97.80 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
140.27 €
Dodávka rec. materiálu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o
545.40 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
500.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fenix
110.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
354.14 €
Vykonaná práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MOLNÁR Jozef
378.00 €
Pluh Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: OBTULOWICZ s.r.o.
1008.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.12 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
102.00 €
Manažment ver. obst. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
999.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
KEO poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
207.61 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
40.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
42.78 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
257.60 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
197.75 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
23.33 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
248.40 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
62.51 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
235.88 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Odb. seminár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
289.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
667.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
132.76 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
349.80 €
Audítorské služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
32.00 €
Materiál - verejná zeleň Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Alexander CSILLAG
26.60 €
KEO služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ+J s.r.o.
45.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
354.14 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
104.30 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
181.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - kominár
40.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - kominár
52.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marvill s.r.o.
4462.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IRONEX s.r.o.
99603.26 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
314.38 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
263.93 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Katarína Botlóová - Wolf
28.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
403.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Rastlinný materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
1603.00 €
Náradie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tribea s.r.o.
402.10 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
102.96 €
Eurókódex Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
EPI Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
16.37 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
55.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
90.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
293.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
109.72 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.18 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
250.52 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
15.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
130.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Návrh na riešenie plôch ver. zelene Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
340.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
191.51 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
100.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Preprava osôb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PE-MO TRANS, s.r.o.
350.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
538.90 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.87 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
171.69 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
264.65 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
23.33 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
44.08 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.12 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
234.88 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
258.10 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
22.06 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
92.09 €
Materiál - futbal Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
325.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
293.40 €
Autorská odmena Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
80.40 €
Prac. oblečenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pyrokom spol. s.r.o.
724.51 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
18.23 €
KEO služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
842.33 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
78.00 €
Školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
130.00 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
261.06 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
486.95 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marvill s.r.o.
1978.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
143.80 €
Prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Acaciateam Pro s.r.o.
840.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
210.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
500.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Cool Club Slovakia
80.00 €
Materiál + služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
499.20 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
122.29 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
36.60 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: T-AGRO SK, s.r.o.
799.09 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.96 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Lőrincz
12.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
246.00 €
Bubnová kosačka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: T-AGRO SK, s.r.o.
984.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
Stav. práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
5925.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
118.97 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
70.00 €
Údržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
656.69 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
181.20 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
288.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
408.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
40.44 €
Strava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
98.45 €
KEO WIN Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
349.60 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
102.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
488.00 €
Publikácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti
9.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
721.50 €
Drtenie konárov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
781.44 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
28.73 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
21.90 €
Kosačka, krovinorez Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
975.44 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ+J s.r.o.
290.32 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
54.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
98.14 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
166.18 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.43 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
154.44 €
Služby - preprava osôb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PE-MO TRANS, s.r.o.
360.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Verejná zeleň Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ABC ZAHRADY
166.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
201.91 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
181.57 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
214.24 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
213.13 €
Dobropis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-5.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
160.10 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
160.00 €
Plastové nádoby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BINS s.r.o.
849.00 €
Fotopasca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IBO s.r.o
177.00 €
Vypracovanie Programu hosp. a soc. rozvoja Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
250.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
107.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
196.44 €
Analýza vody Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
21.60 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
80.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SPEKTRUM B, s.r.o
90.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Stav. práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
5000.00 €
Cenová ponuka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poldauf Rudolf
1430.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
258.19 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.13 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
321.81 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
419.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
Storno faktúra za opak. dodáv. zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-93.00 €
Odvoz kom. odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
114.36 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
450.36 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
publikácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PORADCA s.r.o.
9.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
32.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
72.00 €
poštovné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
3.45 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
57.10 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
68.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
144.63 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
13.42 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.15 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
77.50 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
449.28 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
19.44 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
765.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
480.00 €
externý manažment Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
2732.40 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Obec Klížska Nemá
15.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
150.00 €
tabule Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
540.00 €
zariadenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nagy Szilárd
268.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
31.86 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
282.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
174.00 €
vytýčenie Ekodvor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
339.74 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
1793.23 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
88.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.15 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
43.47 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
209.89 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
156.48 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
6.48 €
vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
271.55 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
102.78 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
85.66 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
449.28 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
811.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elšpec H. L., s.r.o.
45.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
79.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
837.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
112.49 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEEPERsport
34.40 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
449.28 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
4.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-671.49 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1994.30 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-399.36 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-596.11 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
252.31 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
888.82 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-1340.72 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
146.99 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.15 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
198.00 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
24.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
59.88 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
65.50 €
časopis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
69.60 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
245.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
13.08 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
126.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
102.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
149.17 €
stavebné práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
3000.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
196.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.22 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
46.20 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1427.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
452.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RVC ROVINKA
46.55 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: N-Terr s.r.o.
22.70 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RVC ROVINKA
22.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
122.40 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
478.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
493.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
295.75 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Cool Club Slovakia
100.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Lőrincz
12.00 €
prístroj Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AQUADRIFT s.r.o.
181.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BA-MY-STAV s.r.o.
176.59 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
100.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
2.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
40.00 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
28.51 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
280.81 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
161.36 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
216.16 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
11.66 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
390.92 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.31 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
600.12 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
159.71 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
48.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
386.88 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
602.75 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
76.20 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
437.76 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1211.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
199.00 €
projektové práce-dobropis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: A grafic s.r.o.
-12000.00 €
projektové práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: A grafic s.r.o.
12100.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
380.00 €
náhradný diel Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
78.72 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: FITSTAV, s.r.o.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
34.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EMKE, spol. s.r.o.
74.40 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Peter Szabó
194.40 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
vybavenie Ekodvor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
29743.20 €
Kolesový traktor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
47269.80 €
služby - cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Litavský Pavel Oprava chladiacich zariadení
94.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
808.72 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
567.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.22 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.16 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
pečiatky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
114.85 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
600.12 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
276.77 €
čistenie komínov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
42.00 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
167.29 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
732.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
199.00 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz.separ.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
84.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
vyhotovenie vodovodnej prípojky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
1701.71 €
projektové práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Grantprojekt, s.r.o.
3000.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ+J s.r.o.
183.25 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.25 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
100.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
166.06 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz.separ.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
96.00 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
42.00 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
239.53 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
478.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
39.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOTAC, s.r.o.
241.54 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna spoločnosť, s.r.o.
120.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
770.28 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
204.60 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SPORTIKA SK, s.r.o.
98.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
42.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
86.40 €
projektové práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Jacko
700.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.10 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Štefan Angyal
448.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUMAL s.r.o.
159.37 €
znešk.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
70.67 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Spányik -SPANTEX
70.61 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Spányik -SPANTEX
170.32 €
odv.odp.cint.,M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
31.68 €
odvoz.separ.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
72.00 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
861.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
972.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
408.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
257.18 €
údržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
720.00 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.71 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
619.55 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
310.30 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
77.74 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
145.11 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
autorská odmena MR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.10 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
86.04 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
52.70 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
61.32 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
2.54 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
166.88 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
96.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
66.00 €
Projektová činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOLINES IPC spol. s r.o.
700.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
kameň Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
304.98 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
913.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1032.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
montážne práce náj.byty Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
361.55 €
kontrola has.prístr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
113.99 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.26 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
70.87 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
42.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1064.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
942.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
447.00 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
-117.73 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.80 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
1.27 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.08 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
109.15 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
101.80 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
153.95 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
elektromontážne práce v r.2013 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
2126.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
384.46 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
648.51 €
registračný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
hudobná činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
150.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
75.00 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.08 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
373.36 €
reprezentačné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
332.00 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
117.73 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
37.08 €
registračný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
422.28 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
252.76 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
17.77 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
33.01 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
344.14 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.02 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
371.76 €
vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
-256.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
358.74 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
znalečné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Viera Katonová znalec pre odbor stavebníctvo
259.75 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
146.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
164.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
69.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
414.00 €
registračný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
38.42 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS spol. s r.o.
78.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
137.94 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
808.72 €
oprava, údržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
337.28 €
montáž zdravotechniky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
1198.82 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
46.02 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Németh - NAJA
100.00 €
športové vybavenie Od