•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Faktúry

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2018000001 aktualizác Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO, s.r.o.
13.5 €
2018000002 elektromon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elektromontér Kürti Ferenc
700 €
2018000003 internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
10 €
2018000004 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
9.98 €
2018000005 telefon Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko a.s
47 €
2018000006 vypr.žiad. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
1000 €
2018000007 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
652 €
2018000008 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
199 €
2018000009 plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slov.plyn.priemysel
100 €
2018000010 odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE,prísp.org.
131.52 €
2018000011 kanc.potr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Connect
181.34 €
2018000012 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €
2018000013 upomienka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Zsl.Vodárenská spol.
1.9 €

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
STARTER PULLEY KIT ... Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
172.40 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
42.52 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
aktualizácia KEO WIN 5/2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
120 l kontajner plastový čierny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: FEREX, s.r.o.
384.00 €
VLAJKA/obecna/ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
156.94 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
217.48 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
služby autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Prace s nakladacom UNC 60 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
852.00 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
826.84 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
244.80 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
58.62 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
98.32 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
274.00 €
za vypracovanie odborného posudku, vrátane návrhu uznesenia podl'a zmluvy o dielo e. SD- 01/2016 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ekoplán, s.r.o.
680.00 €
Poplatok za ulozenie odp. 434/2013 Z.z. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
248.54 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
538.00 €
SHELL SPIRAX AX 80W/90 20L Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HRIADEĽ, spol. s r.o.
78.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
224.71 €
prac. odev Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ
124.08 €
Odmeny tjkonnym umelcom a tjrobcom zvukotjch a zvukovo-obrazotjch záznamov za verejny prenos prostredníctvom technického zariadenia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
JRK 1400 PREMIUM Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JRK Waste Management s.r.o.
540.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
142.57 €
Vypracovanie projektovych dokumentácil pre napojenie miest Sal'a a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
535.44 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LLM., s. r. o., skrátene AKIK, s.r.o.
366.80 €
KUBOTA-ÚDRŽBA Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
886.31 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
174.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
207.83 €
Voda Jelení/Šumavský pramen 18,91 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AQUADRIFT s.r.o.
15.60 €
Správa a prevádzka ISSF Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
12.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
181.79 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
134.41 €
lmplementáciu projektu a vypracovanie ziadosti pre cerpanie dotácie z ENVIROFONDU 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.
500.00 €
POMOC S VYPLNOVANIM DANI Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: C-Service s.r.o.
30.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
1.30 €
Posyp, Posypovy materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
142.56 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
202.20 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
829.98 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
252.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
983.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
105.00 €
Zimné pracovné nohavice Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ
157.82 €
Zimná vesta pracovná Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MONITEX-MONIKA BOTHOVÁ
40.32 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
74.00 €
Licencia EVOD - elektronická evidencia odpadov do 28.2.2018 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: E.P.A., spol. s. r. o.
58.80 €
Ročná kontrola plyn. kotlov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
161.00 €
Peéat rozvoja obcí a miest 2016 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: NISSR
0.00 €
vypracovonie štúdie "Sanácia nezákonná umiestnenie odpadu v obci Dedine Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BAPROJ Ing. Bakos Karol
300.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
207.83 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
700.00 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
40.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.20 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.01 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Aktualizácia KEO WIN 2016/04 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
TEPOservis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
244.56 €
Servisný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
-8.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1042.00 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
829.98 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wbx, s.r.o.
120.00 €
Vyprázdnenie a odvoz kontajnera Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
242.17 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.36 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
410.03 €
Posyp, Posypovy materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
252.00 €
Hudba reprodukovaná technickym zariadenim prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
Aktualizácia KEO WIN 2017/03 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Aktualizácia KEO WIN 2017/01 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Grafická identifikácia parciel na LV Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
500.00 €
Aktualizácia KEO WIN 2017/02 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
116.59 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-51.95 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-97.33 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
395.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1076.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
570.07 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
1253.25 €
Inzerat Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
50.00 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
829.98 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
42.78 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
227.66 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.12 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
201.76 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
253.16 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
6.48 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
146.40 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.33 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
357.80 €
služby autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
129.72 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
128.76 €
za zdravotnicke úkony Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MUDr. Ildikó Papáčková
90.00 €
Mikulaš balíčky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Németh - NAJA
353.50 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
695.62 €
Purello Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Healthy vision, s.r.o.
138.00 €
vlajka stolova Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
35.30 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
268.08 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
56.40 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
428.00 €
Ročná licencia KEO WIN 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
205.70 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
278.05 €
Školenie KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
196.00 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1085.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Bicykel New 24 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CYKLO - Kögler
140.40 €
Výmena oleja Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
52.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
195.60 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
51.16 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
SPSMREPIOOO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
128.28 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
LEDgirl.20m, 120BIELYCH LD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ORGECO spol. s r.o.
649.91 €
GVB 345 MOTOROVÝ FÚKAČ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
195.00 €
PRÁVO PRE ROPO A OBCE Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
74.40 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
461.39 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
653.71 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
921.00 €
lnštalácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
kamer'í 16-32 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
190.00 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
129.72 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
127.32 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
111.60 €
Rezanie betónu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ľudovít Németh - NELA
165.60 €
služby autorizovaného bezpečnostného technika Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Ošetrenie stromov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PEVAX s.r.o.
4218.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
50.29 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.60 €
Aktualizácia KEO 2016/8 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
poskytovanie právnych sluzieb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
361.46 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
26.03 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
78.00 €
Členský poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
22.00 €
Poradenská činnost' Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
227.66 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
181.03 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
192.47 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
236.93 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
7.78 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
14.26 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
54.44 €
kontrola a čistenie komínov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - kominár
62.00 €
školenie k Dani z nehnutelnosti 2017 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Milan Antalec WOLF
28.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
500.29 €
Elektrina Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
LOZISKO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: B-TREND s.r.o.
49.90 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
97.80 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
557.00 €
Plyn Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
18.56 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
132.12 €
manažment verejného obstaravania Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
1200.00 €
Betón Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GUTTE s.r.o.
189.60 €
Aktualizácia KEO WIN 2016/07 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.10 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Orange Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Kancelárské potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
91.58 €
Údržba a ošetrenie zelene v obci Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Attila Marosi - New Garden
240.00 €
Zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
153.94 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IBO s.r.o
300.00 €
transfer Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
183.00 €
Tovar podľa objednávky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Meva sport CZ s.r.o organizačná zložka Slovensko
15.50 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
303.56 €
Telekom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.18 €
Ticket Restaurant Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Faktúra za elektrinu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
266.64 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
229.80 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
179.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PE-MO TRANS, s.r.o.
430.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GEOline
250.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
700.00 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
30.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
692.40 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AG sport s.r.o.
150.00 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
263.08 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MK hlas, s.r.o.
80.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
112.20 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
259.88 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
86.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1504.22 €
Poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOBAL, s.r.o.
193.20 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
315.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
382.48 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
347.81 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MHLGEO s.r.o.
250.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
7.78 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.19 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
162.46 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
126.34 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
191.83 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
7.78 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
12.96 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
86.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
124.20 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Acaciateam Pro s.r.o.
1020.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
216.70 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Cool Club Slovakia
120.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
60.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
250.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
67.82 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
534.56 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JANCSÓ GATTER, s.r.o.
71.82 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
653.71 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
231.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
72.83 €
Odmeny audítora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
596.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
102.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MMJ Invest, s.r.o.
48.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DRÁČIK - DIVI, s.r.o.
42.54 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
247.90 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
168.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
160.00 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
438.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Alza cz, a.s.
162.28 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
317.05 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
37.45 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
700.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
215.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ľudovít Németh - NELA
350.40 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
71.29 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
208.87 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
180.58 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
249.89 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.18 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
573.71 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
222.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
35.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
29.15 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
12.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
113.33 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
260.28 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Madari - PACIFICK SLOVAKIA
158.40 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
75.85 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PEVAX s.r.o.
648.00 €
Aktualizácia KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
414.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
50 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
50.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
75.60 €
E-školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Odpadový hospodár s.r.o.
120.00 €
Poplatok FK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
90.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
1276.16 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
195.60 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.19 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
105.42 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
478.10 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o. Komárno
1800.00 €
Aktualizácia KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
251.26 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
578.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Kuman
88.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
500.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vysoká škola Danubius s.r.o.
50.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ALDO, s.r.o.
101.84 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
54.45 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
126.00 €
Manažment VO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
990.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
571.14 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
295.77 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
245.96 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
478.10 €
Poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prvá Slovenská s.r.o.
3500.00 €
Nákup tovaru Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
101.89 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
400.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
Systémový certifikát Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Disig, a. s.
103.20 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
330.56 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Kuman
155.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
96.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
139.52 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
339.74 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
71.73 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Autorská odmena Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.90 €
KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
202.80 €
Manažment VO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
990.00 €
Odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
181.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
50.00 €
Vypracovanie PD Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Viera Katonová znalec pre odbor stavebníctvo
1000.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MMJ Invest, s.r.o.
48.00 €
Dobropis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: T-AGRO SK, s.r.o.
-479.22 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
573.71 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
378.55 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
47.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
248.33 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
177.34 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
229.86 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
2.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
0.00 €
Zber a odvoz KO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
269.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1121.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
KEO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
97.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
306.72 €
Pracovná odev Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MOVER s.r.o.
594.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Kancelársky materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
74.16 €
Olej do traktora Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HRIADEĽ, spol. s r.o.
78.60 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: GÚTA SERVICE
46.00 €
Poštovné poukážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Lőrincz
15.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
112.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
573.71 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
425.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
180.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1156.00 €
KEO - aktualizácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media, s.r.o.
132.00 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
462.78 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
263.75 €
Dodávka zemného plnynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1775.39 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
1649.58 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
263.93 €
Služby v lesníctve Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
126.00 €
Poštovné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
6.15 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
132.96 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
390.79 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
244634.45 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
20.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Poštovné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
5.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MHLGEO s.r.o.
750.00 €
Mik. balíčky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Németh - NAJA
353.50 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Rekonštrukcia ver. osv. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
600.00 €
Kurz Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vysoká škola Danubius s.r.o.
230.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
542.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
KEO poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
172.08 €
Vykonaná práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
228.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
126.58 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
391.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
786.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
97.80 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
140.27 €
Dodávka rec. materiálu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o
545.40 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
500.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fenix
110.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
354.14 €
Vykonaná práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MOLNÁR Jozef
378.00 €
Pluh Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: OBTULOWICZ s.r.o.
1008.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.12 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
102.00 €
Manažment ver. obst. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EPIC Partner a.s.
999.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
KEO poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
207.61 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
40.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
42.78 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
257.60 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
197.75 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
23.33 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
248.40 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
62.51 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
235.88 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Odb. seminár Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
289.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
667.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
132.76 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
349.80 €
Audítorské služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
540.00 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
32.00 €
Materiál - verejná zeleň Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Alexander CSILLAG
26.60 €
KEO služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ+J s.r.o.
45.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
354.14 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.99 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
104.30 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
181.80 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - kominár
40.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vojtech Horváth - kominár
52.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marvill s.r.o.
4462.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IRONEX s.r.o.
99603.26 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
314.38 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
263.93 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mgr. Katarína Botlóová - Wolf
28.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
403.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Rastlinný materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
1603.00 €
Náradie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tribea s.r.o.
402.10 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
102.96 €
Eurókódex Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
EPI Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
16.37 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
55.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
90.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
293.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
109.72 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.18 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
250.52 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
15.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
130.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Návrh na riešenie plôch ver. zelene Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pevax s.r.o.
340.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
191.51 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
100.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Preprava osôb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PE-MO TRANS, s.r.o.
350.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
538.90 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.87 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
171.69 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
264.65 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
23.33 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
44.08 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
225.12 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
234.88 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
258.10 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
22.06 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
92.09 €
Materiál - futbal Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
325.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
293.40 €
Autorská odmena Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
80.40 €
Prac. oblečenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Pyrokom spol. s.r.o.
724.51 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
18.23 €
KEO služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
842.33 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
78.00 €
Školenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
130.00 €
Stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
261.06 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
486.95 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marvill s.r.o.
1978.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
120.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
143.80 €
Prenájom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Acaciateam Pro s.r.o.
840.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
210.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
500.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Cool Club Slovakia
80.00 €
Materiál + služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
499.20 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
122.29 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
36.60 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: T-AGRO SK, s.r.o.
799.09 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.96 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Lőrincz
12.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
246.00 €
Bubnová kosačka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: T-AGRO SK, s.r.o.
984.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
Stav. práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
5925.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
118.97 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
70.00 €
Údržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
656.69 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
181.20 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
288.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
408.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
40.44 €
Strava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
98.45 €
KEO WIN Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
349.60 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
102.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bianka Tóthová
488.00 €
Publikácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti
9.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
721.50 €
Drtenie konárov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
781.44 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
28.73 €
Tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
21.90 €
Kosačka, krovinorez Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
975.44 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ+J s.r.o.
290.32 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
54.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
98.14 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
166.18 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.43 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Marián ŠUPA
154.44 €
Služby - preprava osôb Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PE-MO TRANS, s.r.o.
360.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Verejná zeleň Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ABC ZAHRADY
166.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
9.07 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
201.91 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
181.57 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
214.24 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
Vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
213.13 €
Dobropis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-5.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
160.10 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
160.00 €
Plastové nádoby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BINS s.r.o.
849.00 €
Fotopasca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IBO s.r.o
177.00 €
Vypracovanie Programu hosp. a soc. rozvoja Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
250.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
442.68 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
107.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
196.44 €
Analýza vody Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
21.60 €
Poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
80.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
Materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SPEKTRUM B, s.r.o
90.00 €
Poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
Právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
Stav. práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
5000.00 €
Cenová ponuka Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poldauf Rudolf
1430.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
258.19 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.13 €
Zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
321.81 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
403.34 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
419.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
Služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
26.40 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
Storno faktúra za opak. dodáv. zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-93.00 €
Odvoz kom. odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poľnohospodárske družstvo - PD
114.36 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
450.36 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
publikácie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PORADCA s.r.o.
9.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
32.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Zoltán
72.00 €
poštovné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
3.45 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Jancsó - GATTER
57.10 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
68.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
oprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
144.63 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
13.42 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.15 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
77.50 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
449.28 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
19.44 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
765.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RIGHTAUDIT s.r.o.
480.00 €
externý manažment Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
2732.40 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Obec Klížska Nemá
15.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
150.00 €
tabule Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
540.00 €
zariadenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Nagy Szilárd
268.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
31.86 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
282.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
174.00 €
vytýčenie Ekodvor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
339.74 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
1793.23 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
88.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.15 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
43.47 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.89 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
209.89 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
156.48 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
6.48 €
vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
271.55 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
102.78 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
85.66 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
449.28 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
811.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elšpec H. L., s.r.o.
45.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
79.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
837.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
159.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
389.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
112.49 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEEPERsport
34.40 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
449.28 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
4.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-671.49 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1994.30 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-399.36 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-596.11 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
252.31 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
888.82 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-1340.72 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
146.99 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.15 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
198.00 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
24.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
59.88 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
65.50 €
časopis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
69.60 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
245.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
13.08 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
126.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
102.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
149.17 €
stavebné práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
3000.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
196.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.22 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ATECH.NET s.r.o.
46.20 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
200.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1427.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
452.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RVC ROVINKA
46.55 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: N-Terr s.r.o.
22.70 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: RVC ROVINKA
22.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
122.40 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
478.00 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
493.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
295.75 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Cool Club Slovakia
100.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Lőrincz
12.00 €
prístroj Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AQUADRIFT s.r.o.
181.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BA-MY-STAV s.r.o.
176.59 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
100.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
2.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
40.00 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
28.51 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
10.37 €
vodné, stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
280.81 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
161.36 €
vodné, stočné, zrážky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
216.16 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
11.66 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
390.92 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.31 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
600.12 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
159.71 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
48.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
386.88 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
602.75 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
76.20 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
437.76 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1211.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
199.00 €
projektové práce-dobropis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: A grafic s.r.o.
-12000.00 €
projektové práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: A grafic s.r.o.
12100.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
380.00 €
náhradný diel Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
78.72 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: FITSTAV, s.r.o.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
34.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EMKE, spol. s.r.o.
74.40 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Peter Szabó
194.40 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
9.59 €
vybavenie Ekodvor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
29743.20 €
Kolesový traktor Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
47269.80 €
služby - cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Litavský Pavel Oprava chladiacich zariadení
94.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
808.72 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Fülöpp Zoltán
567.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.22 €
služby mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.16 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
pečiatky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
114.85 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
600.12 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
276.77 €
čistenie komínov Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
42.00 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
167.29 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
449.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
119.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
732.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
199.00 €
odv.odp.cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz.separ.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
84.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
vyhotovenie vodovodnej prípojky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
1701.71 €
projektové práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Grantprojekt, s.r.o.
3000.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SZ+J s.r.o.
183.25 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.25 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
100.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
znešk.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
166.06 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz.separ.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
96.00 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
42.00 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
239.53 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
478.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
39.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOTAC, s.r.o.
241.54 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Komunálna spoločnosť, s.r.o.
120.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
770.28 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
204.60 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
5.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SPORTIKA SK, s.r.o.
98.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
42.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
54.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
86.40 €
projektové práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Peter Jacko
700.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.10 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Štefan Angyal
448.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUMAL s.r.o.
159.37 €
znešk.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
70.67 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Spányik -SPANTEX
70.61 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Spányik -SPANTEX
170.32 €
odv.odp.cint.,M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
31.68 €
odvoz.separ.odp. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
72.00 €
odv.odp.M.O. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
861.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
972.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
408.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
257.18 €
údržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
720.00 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
93.71 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
619.55 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
310.30 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
77.74 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
145.11 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
autorská odmena MR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.10 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
86.04 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
52.70 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
61.32 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
2.54 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
166.88 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
96.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
66.00 €
Projektová činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EKOLINES IPC spol. s r.o.
700.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
kameň Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
304.98 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
913.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1032.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
433.00 €
montážne práce náj.byty Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
361.55 €
kontrola has.prístr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
113.99 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
570.12 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.26 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
70.87 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
42.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1064.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
942.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
447.00 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
-117.73 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
3.80 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
1.27 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.08 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
109.15 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
101.80 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
153.95 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
elektromontážne práce v r.2013 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
2126.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
384.46 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
648.51 €
registračný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
hudobná činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
150.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
75.00 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.08 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Norbert Fitos-N-DESIGN
373.36 €
reprezentačné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
332.00 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
117.73 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
37.08 €
registračný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
8.42 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
422.28 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
252.76 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
17.77 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
33.01 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
344.14 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.02 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
371.76 €
vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
-256.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
358.74 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
znalečné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Viera Katonová znalec pre odbor stavebníctvo
259.75 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
146.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
164.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
69.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ladislav Szabó
414.00 €
registračný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
38.42 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: CBS spol. s r.o.
78.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
137.94 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
808.72 €
oprava, údržba Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
337.28 €
montáž zdravotechniky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bölcskei Koloman
1198.82 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
46.02 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ján Németh - NAJA
100.00 €
športové vybavenie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SPORTIKA SK, s.r.o.
1253.45 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
358.74 €
odvoz odpadu cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.10 €
audítorské služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Jozef Szekeres
480.00 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
340.57 €
pripojovací poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
159.84 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Peter Jancsó - GATTER
195.02 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
33.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
70.00 €
oprava ciest Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
2124.85 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
100.00 €
darčekové predmety Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SPORTIKA SK, s.r.o.
46.39 €
letecké práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AERO SLOVAKIA a.s.
3024.00 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.71 €
materiál (Kontakt 80l) Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
2688.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
153.71 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
358.74 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Acaciateam Pro s.r.o.
850.00 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Kultúra-Agroturistika-Tradícia OZ
150.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
104.88 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
270.03 €
služby BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.02 €
postrekovanie proti komárom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mária Madariová - VITROFLÓR
864.00 €
dobropis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: M.K.T.-Consult, s.r.o.
400.00 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
hudobná činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ferenczi Kornél
150.00 €
kultúrny program Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Občiansky kruh v Ip.Sokolci
326.00 €
trávna zmes Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
540.00 €
postrekovanie proti komárom Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Mária Madariová - VITROFLÓR
864.00 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
180.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. lng. Ivan Katona, LL.M.
300.00 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.54 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Peter Jancsó - GATTER
28.34 €
konzultačná činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Business&Legal Consulting,s.r.o.
250.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
72.00 €
elektronické príručky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Miroslav Ďuriš-Trenčiansky vzdelávací servis
19.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
408.20 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
358.74 €
vyúčt.el.en. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
23.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-4.67 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
434.42 €
odvoz separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
72.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu cintorín Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: MUDr. Ildikó Papáčková
75.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
86.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
76.00 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.02 €
kvetiny Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Tibor
485.50 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
49.78 €
tovar Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Záhrada a kvety Kútiky s.r.o.
310.39 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
72.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
449.25 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
100.00 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
30.00 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.08 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
12.70 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
93.46 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
177.66 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
246.78 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
75.60 €
kvety, materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Tóth Tibor
288.00 €
ekonomické poradenstvo Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Business&Legal Consulting,s.r.o.
230.00 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
112.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
358.74 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Michal Toma-ALSATECH
31.20 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
96.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
31.68 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.02 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
181.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
204.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
86.00 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
408.20 €
za verejný prenos v MR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Helena Kucseraová
128.00 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2149.74 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
442.57 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5130.04 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1060.58 €
časopis Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: IURA EDITION, spol. s r.o.
43.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
stav.dozor 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Tibor Szabó
205.00 €
stav.dozor 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Tibor Szabó
205.00 €
stav.dozor 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Tibor Szabó
205.00 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.44 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
konzultačná činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Business&Legal Consulting,s.r.o.
230.00 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
72.00 €
registračný poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský futbalový zväz
38.42 €
tlačiarenské práce Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Lőrincz Alexander Tlačiarne LLSA KAMENIČNÁ
37.80 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
358.74 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
547.33 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
226.79 €
služby BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
Projektová činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KUBING s.r.o
180.00 €
plastové nádoby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: BINS s.r.o.
297.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
6.00 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.02 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
408.20 €
stavebné práce 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STAVECO-stavebná a.s.
1688.77 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
odvoz.separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
96.00 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
31.68 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
119.92 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
102.78 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
137.04 €
zriadenie dopr.značiek Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
269.66 €
pripojovací poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
16.34 €
publikácia Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
21.90 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
22.80 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
45.30 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.18 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
rozbor pitnej vody Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
122.40 €
pripojovací poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
43.58 €
pripojovací poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
16.34 €
materiál Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Jozef Šmrhola-OLYMP
187.63 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
227.34 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
72.00 €
spracovanie pohľadávok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Business&Legal Consulting,s.r.o.
230.00 €
stavebné práce 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STAVECO-stavebná a.s.
23878.18 €
stavebné práce 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STAVECO-stavebná a.s.
3377.00 €
stavebná činnosť 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STAVECO-stavebná a.s.
4.17 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
308.74 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
68.52 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
154.18 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.02 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
767.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
17.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
751.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
488.30 €
odborná príprava Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Elšpec H. L., s.r.o.
50.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
73.80 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
55.24 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
stav.dozor 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Tibor Szabó
205.00 €
poplatok Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
6.00 €
odvoz.separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
72.00 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
85.66 €
právne služby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
72.00 €
konzultačná činnosť Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KATONA-Business&Legal Consulting,s.r.o.
228.00 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
308.74 €
vodné,stočné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
74.71 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
50.42 €
vodné,stočné, zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
26.52 €
vodné Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
5.08 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: STKO N-14 a.s.
336.33 €
vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
-48.49 €
administrátorská práca Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: DATA 3D s.r.o.
122.40 €
služby pevenej siete, internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.93 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
814.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
797.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
autorská odmena MR Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: SOZA
20.40 €
odvoz odpadu MO Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
68.52 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
102.78 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
85.66 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
68.52 €
odvoz.separ.odpadu, zimná údr.MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
152.52 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
102.78 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
137.04 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
137.04 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
publikácie zákony 2013 Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PORADCA s.r.o.
33.98 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
179.54 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
865.27 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
603.40 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-408.80 €
dod.zemn.plynu-vyúčtovanie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
81.48 €
dodávka el.energie Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
308.74 €
stav.dozor 4 b.j. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing.Tibor Szabó
205.00 €
kontrola has.prístr. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: TEPO servis Kobza Olivér
76.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
249.36 €
služ.mobil Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.08 €
internet Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: KEO s.r.o.
13.50 €
rozmetadlo a pos.soľ Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: PRIMERA s.r.o.
113.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
839.00 €
dod.zemn.plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
822.00 €
zrážková voda Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
231.83 €
služby BOZP Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
služby pevenej siete Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.23 €
vyúčt.el.en. Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: ZSE Energia, a.s.
1970.54 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz.separ.odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
72.00 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
Výkon stav.dozoru "Ekodvor Dedina Mládeže" Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
2798.50 €
Stavebné práce "Ekodvor Dedina Mládeže" Dod.: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
62299.14 €
ext.manažment "Ekodvor Dedina Mládeže" Dod.: PROJEKTSERVIS, s.r.o.
7080.00 €
Výkon stavebného dozoru "Ekodvor Dedina Mládeže" Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
15860.75 €
Stavebné práce Ekodvor Dedina Mládeže Odb.: Obec Dedina Mládeže
Dod.: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
353086.20 €
Veľkoplošná rekl.tab.Ekodvor Dedina Mlládeže Dod.: IN DESIGN s.r.o.
450.00 €
Poradenské služby VO Ekodvor Dedina Mládeže stav.časť Dod.: AKCEPTA s.r.o.
5875.00 €
Orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.01 €
Orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
22.10 €
Kancelárske potreby Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
28.82 €
Právne služby Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
228.00 €
Právne služby Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
60.00 €
Doména a webhosting Dod.: webex media, s.r.o.
77.00 €
výmena RTP Dod.: Tóth Zoltán
112.20 €
Zneškodnenie odpadu Dod.: STKO N-14 a.s.
575.18 €
Spevnenie krytu vozovky Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
2520.00 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.18 €
Elektrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
306.01 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.00 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
130.00 €
Zemný plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
127.00 €
Odvoz odpadu - cintorín Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
Odvoz odpadu - Malý Ostrov Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
31.68 €
Odvoz odpadu - Malý Ostrov Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
Cement Dod.: SZ+J s.r.o.
24.00 €
Vybudovanie chodníka Dod.: Kulcsár Vojtech
490.00 €
Preprava osôb autobusom Dod.: Mikuláš FŰRI - TRANS
360.88 €
kov Dod.: Juhometál s.r.o.
629.38 €
Pracovné právo pre verejnú správu-88 otázok Dod.: IURA EDITION, spol. s r.o.
12.30 €
Vyúčtovanie bezhot. styku FK delegátov a rozhodcov za jarnú časť 2011/2012 Dod.: Oblastný futbalový zväz v Komárne
1.97 €
štrk Dod.: Bálint Restár, STAVEBNÁ ČINNOSŤ
105.00 €
orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
47.44 €
Nám. 4.apríla č.7/8, Dedina Mládeže Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
1007.06 €
Plachta, leták Dod.: IN DESIGN s.r.o.
128.40 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.53 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
306.01 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz sep. odpadu Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
268.80 €
odvoz odpadu - cintorín Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
Komunálny odpad Dod.: STKO N-14 a.s.
383.56 €
Roxor, drôt Dod.: Juhometál s.r.o.
222.00 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
90.34 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
246.17 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
267.05 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
75.91 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
12.62 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
25.25 €
Cement Dod.: SZ+J s.r.o.
298.00 €
Vodárnička Dod.: PRIMERA s.r.o.
185.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
62.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
61.00 €
Tlačiarenská práca Dod.: Lőrincz Alexander Tlačiarne LLSA KAMENIČNÁ
9.60 €
Glasbit 7,5m2 Dod.: BAU PARTNER spol. s r.o.
493.00 €
Sieť futbal Dod.: AFIS spol. s r.o.
58.00 €
Odmena za právne služby Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
300.00 €
Okenné mreže, mreža na vchodové dvere Dod.: ANGYAL TITUSZ
612.00 €
orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
46.94 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
236.40 €
KEO Dod.: KEO s.r.o.
13.42 €
Komunálny odpad Dod.: STKO N-14 a.s.
373.56 €
Bezpečnostný technik Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
306.01 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
72.29 €
Odmena za právne služby Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
300.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
61.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
62.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.00 €
odvoz sep. odpadu s nakládkou a vykládkou Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
268.80 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
Kancelárský tovar Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
69.03 €
Vypracovanie žiadosti v rámci výzvy "RAVEN pre Slovensko" Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
35.00 €
Odmena za právne služby Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
300.00 €
Stravné lístky Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
806.80 €
orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
46.85 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.95 €
Stavebná práca Dod.: Bölcskei Koloman
943.67 €
Recyklácia stavebného odpadu Dod.: STKO N-14 a.s.
557.63 €
Vypracovanie žiadosti o udelenie grantu Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
100.00 €
Výmena oleja Dod.: Balázs Attila - Balázs autoservis
68.00 €
Balík dresov s potlačou Dod.: Kreativa s,r,o,
130.34 €
Vypracovanie žiadosti o udelenie grantu Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
35.00 €
Audit 2011 Dod.: Ing.Irena Vaššová
1120.80 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu - cintorín Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz sep. odpadu s nakládkou a vykládkou Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
134.40 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
306.01 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
66.00 €
Kancelárský tovar Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
27.53 €
Komunitný plán sociálnych služieb obce Dod.: Ing.Jozef Vida
100.00 €
Elektromontážna práca Dod.: KÜRTI FERENC ELEKTROMONTÉR
981.00 €
Stravné lístky Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
806.00 €
orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
59.99 €
orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.02 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
85.21 €
Služby Dod.: Ing.Soňa Bartoníčková
185.00 €
Záhradkárska práca Dod.: Tóth Tibor
644.00 €
Komunálny odpad Dod.: STKO N-14 a.s.
359.03 €
Odmena za právne služby Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
300.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2729.32 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
306.01 €
Recyklácia stavebného odpadu Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
2457.00 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.98 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
4.51 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
284.57 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
51.66 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
22.72 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
6.31 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
14.71 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz odpadu - cintorín Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
Strava Dod.: CARETTA Restaurant&Pension
225.50 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
161.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
158.00 €
Preprava osôb Dod.: Mikuláš FŰRI - TRANS
253.01 €
Časopis Dod.: IURA EDITION, spol. s r.o.
60.48 €
Kancelárský tovar Dod.: Janette Marczibál - CONNECT
111.12 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1328.97 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
287.31 €
Plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1693.81 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
546.06 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
159.84 €
"Šanca pre váš región" Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
100.00 €
orange Dod.: Orange Slovensko, a.s.
59.99 €
Čistenie a obnovenie studne Dod.: MOLNÁR Zsolt
360.00 €
Čistenie a obnovenie studne Dod.: MOLNÁR Jozef
366.00 €
Monitor LCD Dod.: DATA 3D s.r.o.
128.40 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.44 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
22.58 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
15.80 €
Zákony Dod.: PORADCA s.r.o.
30.05 €
KEO Dod.: KEO s.r.o.
404.29 €
elktrina Dod.: ZSE Energia, a.s.
334.41 €
Bezpečnostný technik Dod.: Ing. Norbert Szabó
99.58 €
Vodné, stočné Dod.: Západoslovenská vod. spol., a.s.
398.82 €
Odmena za právne služby Dod.: KATONA-Advokátska kanceláeria, s.r.o.
300.00 €
Komunálny odpad Dod.: STKO N-14 a.s.
498.00 €
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2012 Dod.: RVC ROVINKA
21.00 €
WIN mzdy Dod.: Vaseková Olga ELPRESS
103.00 €
odvoz odpadu z Malého Ostrova Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
15.84 €
odvoz sep. odpadu Dod.: AGROREAL Dedina Mládeže, a.s.
84.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu